‏‫س‍ووش‍ون‌‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دان‍ش‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۰ - ‏۱۳۹۰.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫س‍ووش‍ون‌‮‬‏‫/ ن‍وش‍ت‍ه‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دان‍ش‍ور.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: خ‍وارزم‍ی‌‮‬‏‫، ۱۳۴۸.‮‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۰۷ ص.‬
‏شابک : ‏‫‏۱۶۵ ریال(چاپ هفتم)‮‬ ؛ ‏‫‏۲۰۰۰۰ ریال‏‬‮‬‏‫: چاپ پانزدهم‮‬‭‮‬‏‫‏‭964-487-005-0 : ‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ شانزدهم‬‏‫:‭ 978-964-478-005-7‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال(چاپ هفدهم)‬ ؛ ‏‫۱۲۰۰۰۰ ریال(چاپ نوزدهم)‬
‏يادداشت : چاپ دوم: خرداد ۱۳۴۹ .
‏يادداشت : چاپ سوم: دی ۱۳۴۹ .
‏يادداشت : چاپ چهارم: خرداد ۱۳۵۱ .
‏يادداشت : چاپ پنجم: خرداد ۱۳۵۲ .
‏يادداشت : چاپ ششم: بهمن ۱۳۵۳ .
‏يادداشت : چاپ هفتم: آبان ۱۳۵۵ .
‏يادداشت : چاپ هشتم: آذر ۱۳۵۶ .
‏يادداشت : چاپ نهم: آبان ۱۳۵۷ .
‏يادداشت : چاپ دهم: فروردین ۱۳۶۰ .
‏يادداشت : چاپ یازدهم: اسفند ۱۳۶۳ .
‏يادداشت : چاپ دوازدهم: خرداد ۱۳۶۸ .
‏يادداشت : چاپ سیزدهم: بهمن ۱۳۷۱ .
‏يادداشت : چاپ چهاردهم: فروردین ۱۳۷۷ .
‏يادداشت : چاپ پانزدهم: شهریور ۱۳۸۰ .
‏يادداشت : چاپ شانزدهم: بهمن ۱۳۸۸.
‏يادداشت : چاپ هفدهم: ۱۳۹۰.
‏يادداشت : چاپ نوزدهم: مهرماه ۱۳۹۲.
‏يادداشت : این کتاب در سال‌های ۱۳۴۹-۱۳۹۸ تجدیدچاپ شده است.
‏يادداشت : عنوان روی جلد: ‏‫س‍ووش‍ون‌‮‬( داستان).
‏عنوان روی جلد : س‍ووش‍ون‌‮‬( داستان).
‏موضوع : داستان‌های فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۸۰۴۱‭‬ ‭/‮الف‬۹‏‫‬‭‬‮‭س۹ ۱۳۴۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۱-۹۱۳
 
   آدرس ثابت  ‏‫س‍ووش‍ون‌‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۹۷۳۰۱ ‬
‪ ۶۳-۸۴۶۵۱ ‬
۳۶
۱۳۹۰
۱۷
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۱۶۲ ‬
‪ PIR۸۰۴۱/الف۹ س۹ ‬
۱۹
۱۳۴۸
۱
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۶۳۰۱ ‬
‪ PIR۸۰۴۱/الف۹ س۹ ۱۳۴۸ ‬
۴۰
۱۳۵۳
۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۲۹۷۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۷۱۴ ‬
۱۵
۱۳۵۶
۸
 
مبادلات
‪ ۳۰۰۰-۲۰۰۷۴ ‬
‪ ‬
۲۰
۱۳۶۲
۱۱
 
کتابخانه مرکز همدان
‪ ۶۰۰۰-۱۸۶۲ ‬
‪ PIR۸۰۴۱/الف۹ س۹ ۱۳۴۸ ‬
۲۶
۱۳۸۰
۱۵
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۷۰۰۰-۴۹۴ ‬
‪ ‬
۲۸
۱۳۷۷
۱۴
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۴۴۸ ‬
‪ ۹۰۰۰-۴۴۸ ‬
۲۹
۱۳۶۳
۱۱
 
کتابخانه مرکز مشهد
‪ ۹۰۰۰-۸۹۳۶ ‬
‪ ۹۰۰۰-۸۹۳۶ ‬
۳۴
۱۳۵۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۶۵۲ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۲ ‬
۷
۱۳۴۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۷۵ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۳ ‬
۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۰۴۵ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۶ ‬
۹
۱۳۶۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۰۴۶ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۷ ‬
۱۰
۱۳۶۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۳۱۴ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۰ ‬
۵
۱۳۶۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۰۳۱۵ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۱ ‬
۶
۱۳۶۲
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۵۲۷۲ ‬
‪ ۱۰۰۰۹۰ ‬
۱۳
۱۳۶۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۵۲۷۳ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۹ ‬
۱۲
۱۳۶۰
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۷۶۷ ‬
‪ ۱۰۰۰۸۸ ‬
۱۱
۱۳۶۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۱۷۶۸ ‬
‪ ۹۳۳۲۶۳ ‬
۲۷
۱۳۶۸
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۷۱۰۸ ‬
‪ ۱۲۴۷۲۲ ‬
۱۴
۱۳۵۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۹۴۵۸ ‬
‪ ۸۱۳۷۶۸ ‬
۲۱
۱۳۷۷
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۵۶۵۷۰۰ ‬
‪ ۲۲۳۰۲۸۰ ‬
۱
۸۰
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۶۵۷۰۱ ‬
‪ ۲۸۵۸۹۰ ‬
۳
۱۳۸۰
۱۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۹۸۹۰۶۲ ‬
‪ ۶۲۹۴۵۶ ‬
۴
۱۳۶۳
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۲۲۹۵ ‬
‪ ۸۴۴۱۸۶ ‬
۲۲
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۲۲۹۶ ‬
‪ ۸۴۴۱۸۷ ‬
۲۳
۱۳۸۸
۱۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۵۴۴۱۲ ‬
‪ ۱۴۲۳۷۴۱ ‬
۲۵
۱۳۵۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۰۳۰۲۸ ‬
‪ ۸۵۸۸۸۴ ‬
۱۶
۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۱۳۰۴ ‬
‪ ۱۰۰۷۴۷۳ ‬
۱۷
۱۳۵۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۱۱۳۳۹ ‬
‪ ۷۷۸۹۱۱ ‬
۱۸
۱۳۵۶
۸
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۹۰۱۱۰۵ ‬
‪ ۵۵۳۴۵۵ ‬
۲
۱۳۶۲
۱۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۴۱۱۳ ‬
‪ ۱۵۱۱۳۸۵ ‬
۳۰
۱۳۴۹
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۸۴۱۵۲ ‬
‪ ۱۵۱۶۸۴۳ ‬
۳۱
۱۳۵۲
۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۹۲۷۵۷ ‬
‪ ۱۵۱۵۰۶۲ ‬
۳۲
۱۳۷۷
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۰۰۷۴ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۲۶ ‬
۳۸
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۴۰۰۷۵ ‬
‪ ۱۵۲۶۱۲۷ ‬
۳۹
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۶۳۰۸۱ ‬
‪ ۱۴۳۵۸۷۹ ‬
۳۷
۱۳۵۳
۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۹۲۲۰۰ ‬
‪ ۱۶۳۸۲۹۹ ‬
۴۴
۱۳۷۱
۱۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۵۶۹ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۴۵۱ ‬
۳۵
۱۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۲۸۱۳۷ ‬
‪ ۱۶۶۷۵۸۵ ‬
۴۱
۱۳۹۲
۱۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۴۲۸۱۳۸ ‬
‪ ۱۶۶۷۵۸۴ ‬
۴۲
۱۳۹۲
۱۹
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۵۱۱۴۲۰ ‬
‪ ۱۵۸۰۸۵۵ ‬
۴۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh