ک‍ل‍م‍ات‌ س‍دی‍ده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍ده‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍وم‍ن‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : ک‍ل‍م‍ات‌ س‍دی‍ده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍ده‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍د ال‍م‍وم‍ن‌ ال‍ق‍م‍ی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ ال‍ح‍وزه‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ب‍ق‍م‌، م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ۱۴۱۵ق‌. = ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۱۶
‏فروست : (م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ی‌، ال‍ت‍اب‍ع‍ه‌ ل‍ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ی‍ن‌ ب‍ق‍م‌ ال‍م‍ق‍دس‍ه‌۷۶۹)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۲۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : م‍س‍ائ‍ل‌ م‍س‍ت‍ح‍دث‍ه‌
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۹۸/۵‏‫‬‭‭/م۸ک۸ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۳۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۶۳۱۳
 
   آدرس ثابت  ک‍ل‍م‍ات‌ س‍دی‍ده‌ ف‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍دی‍ده‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۰۰۲۴ ‬
‪ ۲۲۵۵۸۸ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۰۰۲۵ ‬
‪ ۲۲۵۵۸۷ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh