ص‍راط ال‍ن‍ج‍اه‌ ف‍ی‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : خ‍وئ‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۷۱ - ۱۲۷۸
‏عنوان و نام پديدآور : ص‍راط ال‍ن‍ج‍اه‌ ف‍ی‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌/ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ال‍م‍وس‍وی‌ال‍خ‍وئ‍ی‌ "ق‍دس‌ س‍ره‌"؛ م‍ع‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ج‍واد ت‍ب‍ری‍زی‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌، ۱۴۱۶ق‌. = - ۱۳۷۴.
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۵۰۰ری‍ال‌(ج‌.۱)
‏يادداشت : ج‌. ۳(چ‍اپ‌ اول‌: ۱۴۱۸ق‌. = ۱۹۹۷م‌. = )۱۳۷۶
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
‏موضوع : ف‍ت‍واه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍واد، م‍ح‍ش‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۱۸۳/۹‏‫‭/خ۹ص۴ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۳۹۲
 
   آدرس ثابت  ص‍راط ال‍ن‍ج‍اه‌ ف‍ی‌ اج‍وب‍ه‌ الاس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۲۰۷۳۵ ‬
‪ ۲۱۸۴۵۱۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۰۷۳۶ ‬
‪ ۴۲۵۳۵۵ ‬
۱
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۶۴۲۱ ‬
‪ ۴۲۵۳۴۳ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۷۶۴۲۲ ‬
‪ ۴۵۵۳۹۴ ‬
۳
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۸۰۹۹ ‬
‪ ۴۲۵۳۴۴ ‬
۳
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۸۸۱۰۰ ‬
‪ ۲۱۸۴۴۴۴ ‬
۳
۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh