ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ اث‍ن‍ی‌ع‍ش‍ری‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وری‌‌ع‍لاء، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ‏‫۱۳۲۱‏-‬
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ اث‍ن‍ی‌ع‍ش‍ری‌/ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ن‍وری‌‌ع‍لاء.
‏مشخصات نشر : تهران: ق‍ق‍ن‍وس‌‏‫‏‏، ۱۳۵۷.‏‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏[۸۳] ص.‏‬
‏شابک : ‏‫‏۷۰ ری‍ال‌‏‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎‭‭‭‭‭Esmail Nooriala. Political sociology: and ithna, ashari shiism‬‭‭.
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۳].‏‬
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌.
‏موضوع : شیعه‌شناسی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭‬‭‭‭BP۲۳۹/۲‏‫‬‭‬‮‭/ن۹ج۲ ۱۳۵۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭‭‭۲۹۷/۵۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۰-۴۶۲
 
   آدرس ثابت  ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ اث‍ن‍ی‌ع‍ش‍ری‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۳۷۸۲ ‬
‪ ۲۲۴۴۴۷ ‬
۱
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۳۷۸۳ ‬
‪ ۱۵۴۱۹۴ ‬
۲
۱۳۵۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۱۸۰۱۹ ‬
‪ ۷۵۲۲۳۵ ‬
۳
۱۳۵۷
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh