ف‍ات‍ح‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ال‍رو، آن‍دره‌، ۱۹۷۶ - ۱۹۰۱
‎Malraux, Andre‬
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ات‍ح‍ان‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ آن‍دره‌ م‍ال‍رو؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اآ
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: خ‍وارزم‍ی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۴۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دش‍م‍ی‍ز)؛۸۵۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دزرک‍وب‌) ؛ ب‍ه‍ا:۶۵۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دش‍م‍ی‍ز)؛۸۵۰۰ری‍ال‌(ج‍ل‍دزرک‍وب‌)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Les conquerants‬.
‏موضوع : چ‍ی‍ن‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۹۲۸ - ۱۹۱۲ -- داس‍ت‍ان‌
‏شناسه افزوده : ذک‍اآ، س‍ی‍روس‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PQ۲۶۴۰‭/‮ال‍ف‌‬۷۵ف‌۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ۸۴۳/۹۱۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۴-۷۵۲
 
   آدرس ثابت  ف‍ات‍ح‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۹۵۰۸۱ ‬
‪ ۶۳-۸۳۲۸۸ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۶۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۱۰۸۲ ‬
۴
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۹۲۷ ‬
‪ ‬
۵
۱۳۷۳
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۹۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۸۹۸ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۷۵۴۷ ‬
‪ ۲۰۵۱۳۶ ‬
۲
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۷۵۴۸ ‬
‪ ۲۰۵۱۳۷ ‬
۱
۱۳۷۳
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۳۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۶۵۲ ‬
۷
۱۳۷۳
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh