وف‍ی‍ات‌‌الاع‍ی‍ان‌ و ان‍ب‍اء اب‍ن‍اء‌ال‍زم‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ‏‫۶۰۸ - ‏۶۸۱ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : وف‍ی‍ات‌‌الاع‍ی‍ان‌ و ان‍ب‍اء اب‍ن‍اء‌ال‍زم‍ان‌/ لاب‍ی‌ال‍ع‍ب‍اس‌ ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍رب‍ن‌ خ‍ل‍ک‍ان‌؛ ح‍ق‍ق‍ه‌ اح‍س‍ان‌ ع‍ب‍اس‌.
‏مشخصات نشر : ب‍ی‍روت‌: دار ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌‏‫، ۱۳ق‌.‏‬‏‫ = ۱۳.‏‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د س‍وم‌، ۱۹۷۰م‌. = ۱۳۴۸.
‏يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‭‭‎Ibn Khallkan. Wafyat el -Ayan. Biographies of illustrious ‭‭‭‭men‬.
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ؟ : ۱۳).
‏يادداشت : ج. ۶ (چاپ؟: ۱۳).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏موضوع : نویسندگان مسلمان -- سرگذشتنامه
‏موضوع : اسلام -- سرگذشتنامه
‏موضوع : نویسندگان عرب-- سرگذشتنامه
‏شناسه افزوده : ع‍ب‍اس‌، اح‍س‍ان‌، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭CT۲۰۳‏‫‭‭‭‭/ع‌۴‮ال‍ف‌‬۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۹۲۰/۰۱۷۶۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۵۴۴۲
 
   آدرس ثابت  وف‍ی‍ات‌‌الاع‍ی‍ان‌ و ان‍ب‍اء اب‍ن‍اء‌ال‍زم‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۹۷۳۰ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۲۹۴ ‬
۲
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۹۷۳۱ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۵ ‬
۳
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۷۹۱ ‬
‪ ۷۰۴۴۱ ‬
۴
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۹۸۲۸ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۲۹۳ ‬
۸
۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۹۸۲۹ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۴ ‬
۱
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۸۳۱ ‬
‪ ۱۵۸۶۶۲ ‬
۵
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۸۹۸۳۲ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۸ ‬
۶
۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۹۸۳۳ ‬
‪ ۱۵۸۶۶۴ ‬
۷
۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۰۳۰۳۱۸ ‬
‪ ۱۰۱-۲۹۶۰۹ ‬
۲۰
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۶۴۹۲ ‬
‪ ۱۴۵۸۷۶۲ ‬
۳
۲
-
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۸۲۱۶ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۶ ‬
۴
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۸۲۳۰ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۷ ‬
۵
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۸۲۳۵ ‬
‪ ‏۲۲۴۴۳۸۹ ‬
۷
۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۸۸۹۲ ‬
‪ ۱۴۶۷۵۶۹ ‬
۲
۵
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۸۸۹۴ ‬
‪ ۱۴۶۷۵۶۸ ‬
۸
۱۰
-
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۴۱۰۸۴ ‬
‪ ۱۴۲۶۴۲۵ ‬
۱
۱۴
۱۳
-
 
تالار کتابهای خطی- خوارزمی
‪ ۱۹۱۵۶۵۳ ‬
‪ CT۲۰۳ /ع۴الف۲ ‬
۲
۱
قفسه باز
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh