م‍ص‍ب‍اح‌‌ال‍زائ‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍ن‌طاوس‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌‏‫، ۵۸۹‬-‏۶۶۴ق.
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ص‍ب‍اح‌‌ال‍زائ‍ر/ ت‍ال‍ی‍ف‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌‌م‍وس‍ی‌ب‍ن‌ طاووس‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ لاح‍ی‍اء‌ال‍ت‍راث‌.
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ب‍ی‍ت‌(ع‌) لاح‍ی‍اء‌ال‍ت‍راث‌‏‫، ۱۴۱۷ق‌.‏‫= ۱۳۷۵.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۴۶ص.‬
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ اه‍ل‌‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‌) لاح‍یاء‌ال‍ت‍راث، ۱۹۳. س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ص‍ادر ب‍ح‍ار‌الان‍وار‏‫؛ ۱۵.‬
‏شابک : ‏‫۵۰۰۰ری‍ال‌‮‬‏‫‬‭‭964-319-012-9 :‬
‏يادداشت : ع‍رب‍ی‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : دعاها
‏موضوع : زی‍ارت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ال‍ب‍ی‍ت‌(ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) لاح‍ی‍اء‌ال‍ت‍راث‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BP۲۷۱‏‫‭‭‭‭/‮ال‍ف‌‬۱۷م‌۶ ۱۳۷۵‬‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۷/۷۷۷
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۳۲۴۲
 
   آدرس ثابت  م‍ص‍ب‍اح‌‌ال‍زائ‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۱۶۹۷ ‬
‪ ۲۱۶۹۰۴۸ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۳۱۶۹۸ ‬
‪ ۱۱۶۴۸۵۹ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۳۹۷۸۲۷ ‬
‪ ۱۳۵۴۵۰۶ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh