س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ [فارس] و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ان‍ج‍م‌روز، ع‍ب‍اس‌، - ۱۳۰۴
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ [فارس] و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز
‏مشخصات نشر : ع‍ب‍اس‌ ان‍ج‍م‌روز، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌: س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان روی جلد : ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌: س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز.
‏عنوان دیگر : ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌: س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز
‏موضوع : ح‍ج‍اب‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭BP۲۳۰/۱۷‏‫‭/‮الف‬۸س۹ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۲۹۷/۶۳۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۹۳۲
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍رق‍ع‌ از ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ب‍رق‍ع‌پ‍وش‍ان‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ [فارس] و دری‍ای‌ ع‍م‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۹۰۶ ‬
‪ ۱۵۲۴۵۲ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۹۰۷ ‬
‪ ۱۵۲۴۵۳ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh