دی‍وان‌ ن‍ی‍از ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍ی‍از ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ن‍ی‍از ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۷۴۸۵/د۹‏‫‬‮‭۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۸۳۲
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ن‍ی‍از ج‍وش‍ق‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۶۸ ‬
‪ ۸۷۰۰۱ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۶۹ ‬
‪ ۸۷۰۰۲ ‬
۳
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۵۶۸۹ ‬
‪ ۱۰۳۹۰ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh