خ‍اطرات‌ م‍ن‌، م‍اه‌، چ‍اه‌ و ب‍اغ‍چ‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ش‍اه‍رودی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، - ۱۳۲۹
‏عنوان و نام پديدآور : خ‍اطرات‌ م‍ن‌، م‍اه‌، چ‍اه‌ و ب‍اغ‍چ‍ه‌/ اف‍ش‍ی‍ن‌ ش‍اه‍رودی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ آرس‍ت‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۸ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ آرس‍ت‌؛ ۳۰: ش‍ع‍ر۱۵)
‏شابک : ‎964-90059-1-9‬ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90059-1-9‬ب‍ه‍ا:۵۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Afshin Shahroodi. my memories the moon the well and the garden: 124 related poetry‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: خ‍اطرات‌ م‍ن‌، م‍اه‌، چ‍اه‌ و ب‍اغ‍چ‍ه‌: ی‍ک‍ص‍د و ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار ش‍ع‍ر پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌.
‏عنوان روی جلد : خ‍اطرات‌ م‍ن‌، م‍اه‌، چ‍اه‌ و ب‍اغ‍چ‍ه‌: ی‍ک‍ص‍د و ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار ش‍ع‍ر پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌.
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : PIR۸۱۲۳‭/‮ال‍ف‌‬۲۵خ‌۲ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶۲‭ش‌۲۶۱خ‌ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۰۳۲
 
   آدرس ثابت  خ‍اطرات‌ م‍ن‌، م‍اه‌، چ‍اه‌ و ب‍اغ‍چ‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۵۴۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۵۰۱۷۶ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۳۴۴۷ ‬
‪ ۱۷۰۹۰ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۳۴۴۸ ‬
‪ ۲۸۱۶۰۲ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۹۸۰۴۳۴ ‬
‪ ۲۲۶۴۱ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh