س‍روان‍ت‍س‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : واردراپ‍ر، ب‍روس‌
‎Wardropper, Bruce W‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍روان‍ت‍س‌/ ب‍روس‌ داب‍ل‍ی‍و واردراپ‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ن‍ش‍ان‍ه‌.
دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌: ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۶
‏فروست : (ن‍س‍ل‌ ق‍ل‍م‌‎ ;‬۲۴)
‏شابک : ۱۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌‎ vol.2‬/‎ European writers‬اس‍ت‌.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۲
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۸۵] - ۸۹
‏موضوع : س‍روان‍ت‍س‌، م‍ی‍گ‍ل‌ د، ۱۶۱۶ - ۱۵۴۷. -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر‎Cer Vantes Saavedra, Miguel de‬
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PQ
‏رده بندی دیویی : ۸۶۳/۳‭س‌۴۹۱/س‌و ۱۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۹۲۲
 
   آدرس ثابت  س‍روان‍ت‍س‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۸۳۲ ‬
‪ PQ ‬
۴
۱۳۷۲
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۴۹۰۶ ‬
‪ ۸۱۰۰-۴۹۰۶ ‬
۵
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۷۱۴ ‬
‪ ۹۳۲۸۶ ‬
۲
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۶۳۷۱۵ ‬
‪ ۹۳۲۸۷ ‬
۳
۱۳۷۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۶۲۸۸ ‬
‪ ۲۰۵۱۰۲ ‬
۱
۱۳۷۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh