ه‍وا را از م‍ن‌ ب‍گ‍ی‍ر خ‍ن‍ده‌ات‌ را ن‍ه‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و، ۱۹۷۳ - ۱۹۰۴
‎Neruda, Pablo‬
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍وا را از م‍ن‌ ب‍گ‍ی‍ر خ‍ن‍ده‌ات‌ را ن‍ه‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌/ پ‍اب‍ل‍و ن‍رودا؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د پ‍وری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۴
‏فروست : (ش‍ع‍ر خ‍ارج‍ی‌۶)
‏شابک : ۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۷؛ ۴۰۰۰ ری‍ال‌‎ISBN 964-6194-32-x‬
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Versos del Capitan = The capitains verses‬.
‏عنوان دیگر : آوازه‍ای‌ ن‍اخ‍دا
‏موضوع : ش‍ع‍ر اس‍پ‍ان‍ی‍ائ‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۲۰
‏شناسه افزوده : پ‍وری‌، اح‍م‍د، . - ۱۳۳۱
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PQ۸۰۹۷/ن۴‏‫‭ه‍۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۸۶۱/۶۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۴۲۲
 
   آدرس ثابت  ه‍وا را از م‍ن‌ ب‍گ‍ی‍ر خ‍ن‍ده‌ات‌ را ن‍ه‌: گ‍زی‍ن‍ه‌ ش‍ع‍ر ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۲۰۳۷ ‬
‪ ۳۰۰۰-۳۲۹۷۴ ‬
۴
۱۳۷۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۹۲ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۴۴۹۲ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۲۹۵۳ ‬
‪ ۴۴۶۰۸۳ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۰۹۱۹ ‬
‪ ۵۹۸۷۲۰ ‬
۳
۱۳۷۷
۳
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh