اق‍ت‍ص‍اد ش‍ه‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ی‍ل‍ز، ادوی‍ن‌، - ۱۹۲۸
‎Mills, Edwin S.‬
‏عنوان و نام پديدآور : اق‍ت‍ص‍اد ش‍ه‍ر/ م‍ول‍ف‌ ادوی‍ن‌ م‍ی‍ل‍ز، ب‍روس‌ ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ۶۱۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار
‏شابک : ۲۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Urban economics‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : اق‍ت‍ص‍اد ش‍ه‍ری‌
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ی‍ل‍ت‍ون‌، ب‍روس‌، . - ۱۹۴۶‎Hamilton, Bruce W‬
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
‏رده بندی کنگره : HT۳۲۱‭/م‌۹‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۳۳۰/۹۱۷۳۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۲۰۱۲
 
   آدرس ثابت  اق‍ت‍ص‍اد ش‍ه‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۴۷۰ ‬
‪ HT۳۲۱ /م۹الف۷ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۱۶۴۷۱ ‬
‪ HT۳۲۱ /م۹الف۷ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۶۴۳۴ ‬
‪ ۸۰۰۰-۶۴۳۴ ‬
۵
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۹۲۰۵ ‬
‪ ۴۷۴۲۱۹ ‬
۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۱۹۲۰۶ ‬
‪ ۵۴۳۷۵۵ ‬
۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh