اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌: ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌، ‏‫۱۳۱۰ - ‏۱۳۹۴.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌: ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌/ پ‍وری‌ س‍ل‍طان‍ی‌، ف‍روردی‍ن‌ راس‍ت‍ی‍ن‌.
‏وضعيت ويراست : وی‍راست۲.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۶۵ .‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫سی و پنج، ۳۵۱، 89 ص.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰ ری‍ال‌‏‬ ؛ ‏‫۸۰۰ ریال (چاپ ؟)‏‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰ ریال (چاپ دوم)‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‭‭‭‭‭‭‭‭‬‎Poori Soltani, Farvardin Rastin. Glossary of library terms‬.
‏يادداشت : ‏‫چاپ؟: ۱۳۶۵.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ دوم: ۱۳۷۲.‬
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه: ۳۴۷ - ۳۵۱.
‏موضوع : اطلاع‌رسانی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : Information science -- Dictionaries -- Persian
‏موضوع : کتابداری -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : Library science -- Dictionaries -- Persian
‏موضوع : کتابداری -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : Library science -- Dictionaries -- English
‏موضوع : اطلاع رسانی -- واژه نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : Information science -- Dictionaries -- English
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
‏موضوع : Persian language -- Dictionaries -- English
‏موضوع : زبان انگلیسی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : English language -- Dictionaries -- Persian
‏شناسه افزوده : راس‍ت‍ی‍ن‌، ف‍روردی‍ن‌ (آق‍اخ‍ان‍ی‌)، ۱۳۲۴-
‏شناسه افزوده : کتابخانه ملی ایران
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‬‭‭Z۱۰۰۶‏‫‬‭‭/س‌۸‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۶۵ ‌
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۰۲۰/۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۱۲
 
   آدرس ثابت  اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ت‍اب‍داری‌: ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالار مرجع کتابخانه عمومی ۱
‪ ۶۳-۱۵۱۱۴۴ ‬
‪ Z۱۰۰۶ /س۸الف۶ ۱۳۶۵ ‬
۲۰
۱۳۶۵
۱
قفسه باز
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۲۴۱۶ ‬
‪ Z۱۰۰۶ /س۸الف۶ ‬
۱۸
۱۳۶۵
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۴۴۵۵ ‬
‪ Z۱۰۰۶ /س۸الف۶ ‬
۱۴
۱۳۶۵
۱
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۵۴۱۶ ‬
‪ Z۱۰۰۶ /س۸الف۶ ۱۳۶۵ ‬
۵
۱۳۶۵
۱
قفسه باز
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۵۴۳ ‬
‪ ‬
۶
۱۳۶۵
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۶۳۲ ‬
‪ ‬
۸
۱۳۶۵
۱
 
تالار مرجع - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۰۳۱۸ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۰۳۱۸ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۲۰۱۰۳ ‬
‪ ۱۳۱۵۴۴ ‬
۳
۱۳۶۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۸۰۸۵۰ ‬
‪ ۸۵۶۷۴۲ ‬
۱۱
۱۳۶۵
۱
 
در دست فهرستنویسی
‪ ۱۶۳۳۴۳۷ ‬
‪ ‬
۴
۶۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۱۸۸ ‬
‪ ۹۹۱۴۳۷ ‬
۲۱
۱۳۶۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۷۵۸۵ ‬
‪ ۹۹۸۷۲۴ ‬
۹
۱۳۶۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۸۳۹۷۴۰ ‬
‪ ۱۰۱۶۰۸۹ ‬
۱۷
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۰۶۳۷ ‬
‪ ۱۹۲۱۹۸۷ ‬
۲۲
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh