ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : لاه‍ی‍ج‍ی‌، ش‍ه‍لا
‏عنوان و نام پديدآور : ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌/ ش‍ه‍لا لاه‍ی‍ج‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز ک‍ار
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : س‍ی‍زده‌، [۳۶۳] ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
‏شابک : ۱۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Shahla Lahiji, mehranguiz kar. The Quest for identity‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌.[]۳۶۳ - ۳۴۵‎ ;‬ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : زن‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ -- ه‍وی‍ت‌
‏موضوع : زن‍ان‌ -- اس‍اطی‍ر
‏موضوع : آف‍ری‍ن‍ش‌ -- اس‍اطی‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍ار، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، . - ۱۳۲۳
‏رده بندی کنگره : ‏‫DSR۶۵‭‬ ‭/ز۹‏‫‬‮‭ل۲ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵/۰۰۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۱۲
 
   آدرس ثابت  ش‍ن‍اخ‍ت‌ ه‍وی‍ت‌ زن‌ ای‍ران‍ی‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ پ‍ی‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍اری‍خ‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه مرکز تبریز
‪ ۵۰۰۰-۱۷۲۴ ‬
‪ ‬
۱
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۶۵۲۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۶۵۲۳ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۶۱۶۱ ‬
‪ ۱۶۱۴۵۷ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۳۶۱۶۲ ‬
‪ ۱۶۱۴۵۸ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh