دی‍وان‌ غ‍ب‍ار ه‍م‍دان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : غ‍ب‍ار ه‍م‍دان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ رض‍ا، ق‌۱۳۲۲ - ۱۲۷۰
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ غ‍ب‍ار ه‍م‍دان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۳۰
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۷۸۴‭/د۹ ۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۶‭غ‌۱۷د ۱۳۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۳۰۲
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ غ‍ب‍ار ه‍م‍دان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۹۳ ‬
‪ ۸۷۲۲۰ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۱۹۴ ‬
‪ ۸۷۲۱۹ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh