س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ روژه‌ گ‍ارودی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ارودی‌، روژه‌، ‏‫۱۹۱۳ - ‏۲۰۱۲م.
Garaudy, Roger
‏عنوان و نام پديدآور : س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ روژه‌ گ‍ارودی‌/ روژه‌ گ‍ارودی‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اف‍ض‍ل‌ وث‍وق‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)‏‫، ۱۳۷۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰ص.
‏شابک : ‏‫۸۲۰۰ری‍ال‌‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Biographie du xxe siecle: le testament philosophiqe de‭‮‬ Roger Garaudy‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان عطف : س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌.
‏عنوان دیگر : وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ روژه‌ گ‍ارودی‌
‏موضوع : فلسفه جدید -- قرن ‏‫۲۰م.‏‬
‏موضوع : فلسفه
‏موضوع : اسلام
‏موضوع : ادیان
‏شناسه افزوده : وث‍وق‍ی‌، اف‍ض‍ل‌، ‏‫۱۳۱۴‏-‎۱۳۹۶.‬، مترجم
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‮‭‬‭B۲۴۳۰/گ۲‏‫‬‮‭‭س‌۴ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫۱۹۴‭‮‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۵۵۹۱
 
   آدرس ثابت  س‍رگ‍ذش‍ت‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ روژه‌ گ‍ارودی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه تخصصی علوم اجتماعی - مرکز فارس
‪ ۳۱۰۱-۹۳ ‬
‪ B۲۴۳۰ /گ۲س۴ ۱۳۷۵ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۷۴۰۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۷۴۰۰ ‬
۴
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۱۷۱۷ ‬
‪ ۲۹۳۷۱۵ ‬
۲
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۴۱۷۱۸ ‬
‪ ‏۱۷۴۶۴۴۸ ‬
۱
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۲۹۴۴ ‬
‪ ۱۴۹۱۴۷۶ ‬
۶
۱۳۹۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۰۲۹۴۵ ‬
‪ ۲۲۲۷۵۳۶ ‬
۵
۱۳۹۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh