روض‍ه‌ ال‍واع‍ظی‍ن‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ف‍ت‍ال‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، - ق‌۵۰۸
‏عنوان قراردادی : [روض‍ه‌ ال‍واع‍ظی‍ن‌ و ب‍ص‍ی‍ره‌ ال‍م‍ت‍ع‍ل‍م‍ی‍ن‌]
‏عنوان و نام پديدآور : روض‍ه‌ ال‍واع‍ظی‍ن‌ .../ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ال‍ف‍ت‍ال‌ ال‍ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌؛ وض‍ع‌ ال‍م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ح‍س‍ن‌ ال‍خ‍راس‍ان‌
‏مشخصات نشر : ق‍م‌: ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍رض‍ی‌، ۱۳۶۸.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د
‏شابک : ۲۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : اف‍س‍ت‌ از روی‌ چ‍اپ‌ ن‍ج‍ف‌: ال‍م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ح‍ی‍دری‍ه‌، ۱۳۸۶ ه‍.ق‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۱۵۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ش‍ی‍ع‍ه‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭BP۲۴۷/۳۵‏‫‬‬‭‭/ف‌۲ر۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۲۹۷/۶۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۸۸۱
 
   آدرس ثابت  روض‍ه‌ ال‍واع‍ظی‍ن‌ ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۶۶۹۲ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۰۸۰ ‬
۱-۲
۵
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۶۰۵۸۴ ‬
‪ ۱۴۰۶۲۹۹ ‬
۱-۲
۳
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۶۰۵۸۵ ‬
‪ ۱۵۴۴۰۸ ‬
۱-۲
۴
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۰۱۲۳ ‬
‪ ۳۲۰۱۲۳ ‬
۱-۲
۱
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۳۱۲۵ ‬
‪ ۳۲۰۱۲۴ ‬
۱-۲
۲
۱۳۷۵
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh