گ‍ل‌ه‍ا و لال‍ه‌ه‍ا (دف‍ت‍ر ب‍زرگ‌ م‍ش‍اع‍ره‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ل‌ه‍ا و لال‍ه‌ه‍ا (دف‍ت‍ر ب‍زرگ‌ م‍ش‍اع‍ره‌)/ ف‍راه‍م‌آورده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۱.
‏مشخصات ظاهری : ۷۴۱ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۵۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : م‍ش‍اع‍ره‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭PIR۴۰۸۳/ک۴‏‫‬‮‭‬‮‭‭گ‌۸ ۱۳۷۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۷۸۱
 
   آدرس ثابت  گ‍ل‌ه‍ا و لال‍ه‌ه‍ا (دف‍ت‍ر ب‍زرگ‌ م‍ش‍اع‍ره‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۵۰۸۰۷ ‬
‪ ۶۳-۸۴۵۷۴ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۴۱۷۸ ‬
‪ ۷۹۵۰۵ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۴۱۷۹ ‬
‪ ۷۹۵۰۶ ‬
۳
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh