س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ه‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ (دل‍ی‍ل‌ ال‍زای‍ری‍ن‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ادی‍ب‌ ال‍م‍ل‍ک‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ بن علی، ‏‫۱۲۴۳؟ - ‏۱۳۰۲ق.‬
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ه‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ (دل‍ی‍ل‌ ال‍زای‍ری‍ن‌)/ [ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک‌]؛ ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ م‍س‍ع‍ود گ‍ل‍زاری‌.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: دادج‍و‏‫، ۱۳۶۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ه‍ف‍ده‌، ۳۹۸ ص‌.‬: ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۸۰۰ ری‍ال‌‬
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری.
‏يادداشت : ‏‫ص. ع. لاتینی شده: ‭Safar Name - ye Atabat. i - Adib - Almolk .
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏عنوان دیگر : دل‍ی‍ل‌ال‍زای‍ری‍ن‌.
‏موضوع : ادی‍ب‌ ال‍م‍ل‍ک‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ بن علی، ‏‫۱۲۴۳؟ - ‏۱۳۰۲ق.‬
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.
‏شناسه افزوده : گ‍ل‍زاری‌، م‍س‍ع‍ود، ‏‫۱۳۱۳ -‏، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭DSR۱۳۹۱‭/‮ال‍ف‌‬۴س‌۷ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۴۵۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۳۲۸۱
 
   آدرس ثابت  س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ادی‍ب‌ال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ه‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ (دل‍ی‍ل‌ ال‍زای‍ری‍ن‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۸۶۶۹۰ ‬
‪ ۶۳-۷۵۰۷۸ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۸۲۱ ‬
‪ DSR۱۳۹۱ /الف۴س۷ ‬
۵
۱۳۶۴
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۹۰۲۹ ‬
‪ DSR۱۳۹۱ /الف۴س۷ ‬
۴
۱۳۶۴
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۳۵۳۸ ‬
‪ DSR۱۳۹۱ /الف۴س۷ ۱۳۶۴ ‬
۸
۱۳۶۴
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۲۴۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۹۶۲۳ ‬
۶
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۵۸۱۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۲۷۸۲ ‬
۷
۱۳۶۴
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۴۵۱۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۴۵۱۱ ‬
۹
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۳۳۱۱۲ ‬
‪ ۱۴۷۵۱۸۴ ‬
۱۵
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۰۹۷۴۷ ‬
‪ ۱۴۵۶۵۵۸ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۶۶۹۳ ‬
‪ ۱۰۶۷۶ ‬
۳
۱۳۶۴
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۶۴۵۱ ‬
‪ ۱۰۱-۵۳۰۵۵ ‬
۱۰
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh