ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‌: ب‍خ‍ش‌ م‍دن‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌، - ۱۳۲۴
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‌: ب‍خ‍ش‌ م‍دن‍ی‌/ درس‍ه‍ای‌ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۶۳.
‏مشخصات ظاهری : [۲۳۲] ص‌
‏فروست : (م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌)
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۲۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۴۵۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: پ‍ای‍ی‍ز ۱۳۷۶؛ ب‍ه‍ا: ۴۵۰۰ ری‍ال‌ :‎ISBN 964-6567-01-0‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸؛ ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍ه‍م‌: ۱۳۸۱؛ ۱۳۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. []۲۳۲ - ۲۲۹
‏موضوع : ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
‏موضوع : اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۱۶۹/۵‏‫‬‭‭/م۳ق۹ ۱۳۶۳
‏رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۲۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۲۷۷۱
 
   آدرس ثابت  ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‌: ب‍خ‍ش‌ م‍دن‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۷۶۴۰۴ ‬
‪ ۶۳-۶۵۱۰۹ ‬
۳
۱۳۸۶
۱۶
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۵۲۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۰۹۸۲ ‬
۱۷
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۳۰۷ ‬
‪ ۱۴۶۶۹۳ ‬
۱۲
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۸۳۰۸ ‬
‪ ۱۴۶۶۹۴ ‬
۱۵
۱۳۶۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۲۶۹ ‬
‪ ۱۴۶۶۹۷ ‬
۱۳
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۰۲۷۰ ‬
‪ ۱۴۶۶۹۸ ‬
۱۶
۱۳۷۳
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۳۹۲۶۸ ‬
‪ ۵۲۲۱۸۱ ‬
۱
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۵۵۴۷ ‬
‪ ۶۲۲۷۸۰ ‬
۱۱
۱۳۷۶
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۶۵۵۴۸ ‬
‪ ۲۷۱۰۲۰ ‬
۶
۱۳۷۶
۶
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۴۵۸۳۵۰ ‬
‪ ‭BP۱۶۹/۵ /م۳ق۹ ۱۳۶۳‬ ‬
۲
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۸۳۵۱ ‬
‪ ۲۶۹۶۱۲ ‬
۱۰
۱۳۷۸
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۰۷۶ ‬
‪ ۲۷۳۱۳۴ ‬
۷
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۴۵۰۸۹ ‬
‪ ۲۷۳۱۳۲ ‬
۸
۱۳۸۰
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۲۹۴۶۵ ‬
‪ ۲۵۹۲۳۴ ‬
۹
۱۳۸۱
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۴۲۵۹ ‬
‪ ۳۲۳۹۸۳ ‬
۱۴
۱۳۸۱
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh