ه‍وم‍ر
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌، ج‍س‍پ‍ر
‎Griffin, jasper‬
‏عنوان و نام پديدآور : ه‍وم‍ر/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ج‍س‍پ‍ر گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: طرح‌ ن‍و، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۳۴
‏فروست : (ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذاران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ام‍روز۳۷)
‏شابک : ‎964-5625-13-0‬۴۷۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5625-13-0‬۴۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Homer‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ه‍وم‍ر، ق‍رن‌ ۹ ی‍ا ۸ق‌.م‌.‎ -- Homers‬ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PA۴۰۳۷‭/گ‌۴ه‍۹ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ۸۷۹ه‍.‭/س‌ گ‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۱۰۶۶۱
 
   آدرس ثابت  ه‍وم‍ر
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۷۶۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۹۲۹ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۴۴۵۳ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۵۰۶۳ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۸۳ ‬
۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۸۷۳۰۷ ‬
‪ ۳۱۵۳۴۲ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۸۷۳۰۸ ‬
‪ ۱۷۱۸۷۵۷ ‬
۱
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh