زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌: ادب‍ی‍ات‌ و دس‍ت‍ور آن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آم‍وزگ‍ار ی‍گ‍ان‍ه‌، ژال‍ه‌، ‏‫۱۳۱۸ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌: ادب‍ی‍ات‌ و دس‍ت‍ور آن‌/ ژال‍ه‌ آم‍وزگ‍ار، اح‍م‍د ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۲].
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ع‍ی‍ن‌‏‫، ۱۳۷۵.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ن‍ه‌، ۱۶۵ ص‌.‮‬: ج‍دول‌.
‏شابک : ‏‫۴۵۰۰ ری‍ال‌‮‬‏‬‏‫: ‎964-5643-11-2‬‭‮‬‏‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ سوم)‮‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ چهارم)‮‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ری‍ال‌ (چاپ ششم)‮‬
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:. ...‎J. Amoozgar, A. Tafazzoli. Pahlavi language‬‮‬‏‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ س‍وم‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۷.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۷۵-۱۳۹۹ تجدید چاپ شده است.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ه‍ف‍ت‌ - ن‍ه‌؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
‏موضوع : زبان پهلوی -- واژه‌نامه‌ها -- فارسی
‏موضوع : زبان پهلوی
‏موضوع : زبان پهلوی -- دستور
‏شناسه افزوده : ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶ - ۱۳۷۵.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۱۸۹۳‏‫‭/آ۸ز۲ ۱۳۷۵‭‮‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۰/۰۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۷۵۶۱
 
   آدرس ثابت  زب‍ان‌ پ‍ه‍ل‍وی‌: ادب‍ی‍ات‌ و دس‍ت‍ور آن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۲۵۱۹۱ ‬
‪ ۶۳-۲۵۱۹۱ ‬
۱
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۵۴۹۶۴ ‬
‪ ۶۳-۸۷۲۲۲ ‬
۴
۱۳۸۹
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۸۷۲۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۵۴۶ ‬
۱۱
۱۳۸۹
۷
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۸۷۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۳۵۴۷ ‬
۱۲
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۸۴۱۶ ‬
‪ ۲۶۱۰۲۲ ‬
۶
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۵۲۰۸۶۴ ‬
‪ ۳۲۳۹۱۹ ‬
۷
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۲۰۸۶۵ ‬
‪ ۶۶۶۰۱۱ ‬
۵
۱۳۸۰
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۷۲۳۹۹۱ ‬
‪ ۵۶۴۶۳۴ ‬
۳
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۹۹۷۲۷۸ ‬
‪ ۱۰۱-۳۵۵۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۳۴۷۲ ‬
‪ ۸۴۸۹۴۰ ‬
۸
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۴۳۴۷۳ ‬
‪ ۸۷۶۰۸۹ ‬
۹
۱۳۸۷
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۸۲۷۴ ‬
‪ ۱۲۴۸۸۱۳ ‬
۱۳
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۲۸۲۷۵ ‬
‪ ۱۲۴۸۸۱۲ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۳۷۳۷۷ ‬
‪ ۱۵۱۴۵۷۹ ‬
۱۵
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۱۶۱۶۴ ‬
‪ ۲۰۲۳۶۱۶ ‬
۱۰
۱۳۹۵
۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh