ت‍ری‍ل‍وژی‌ اورس‍ت‍ی‍ا
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اش‍ی‍ل‌، ۴۵۶ - ۵۲۵ق‌.م‌
‎Aeschylus‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍ری‍ل‍وژی‌ اورس‍ت‍ی‍ا/ آی‍س‍خ‍ول‍وس‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍وث‍ری‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ت‍ج‍رب‍ه‌.
دف‍ت‍ر وی‍راس‍ت‍ه‌: ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۷
‏فروست : (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار آی‍س‍خ‍ول‍وس‌ج‌. ۱)
(ن‍س‍ل‌ ق‍ل‍م‌. م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار؛ ۱ - ۶۸)
م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار آی‍س‍خ‍ول‍وس‌. ج‌. ۱
‏شابک : ‎964-90030-2-9‬۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-90030-2-9‬۵۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱‎964-90030-1-0‬
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Oresteia = The Oresteia Trilogy‬.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اورس‍ی‍ت‍ا (ت‍ری‍ل‍وژی‌).
‏مندرجات : آگ‍ام‍م‍ن‍ون‌ .-- ن‍ی‍ازآوران‌ .-- الاه‍گ‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ام‌
‏عنوان روی جلد : اورس‍ی‍ت‍ا (ت‍ری‍ل‍وژی‌).
‏عنوان دیگر : اوس‍ت‍ی‍ا (ت‍ری‍ل‍وژی‌)
‏عنوان دیگر : آگ‍ام‍م‍ن‍ون‌
‏عنوان دیگر : ن‍ی‍ازآوران‌
‏عنوان دیگر : الاه‍گ‍ان‌ ان‍ت‍ق‍ام‌
‏شناسه افزوده : ک‍وث‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۰ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : PA
‏رده بندی دیویی : ۸۸۲/۰۱‭‮ال‍ف‌‬۵۶۳م‌ ۱۳۷۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۹۶۵۱
 
   آدرس ثابت  ت‍ری‍ل‍وژی‌ اورس‍ت‍ی‍ا
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳/۴۱۹۹۷ ‬
‪ ۶۳-۴۱۹۹۷ ‬
۱
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۴۵۴۹ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۰۲۵۰ ‬
۲
۱۳۷۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۱۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۳۷۱۹ ‬
۴
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۳۶۹۴۵۱ ‬
‪ ۱۴۲۶۹۳۲ ‬
۳
۱۳۷۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh