م‍رآت‌ال‍وق‍ای‍ع‌ م‍ظف‍ری‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ل‍ک‌ال‍م‍ورخ‍ی‍ن‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : س‍پ‍ه‍ر، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۲۵۰ - ‏۱۳۱۲.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍رآت‌ال‍وق‍ای‍ع‌ م‍ظف‍ری‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ل‍ک‌ال‍م‍ورخ‍ی‍ن‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌خ‍ان‌ س‍پ‍ه‍ر؛ ب‍ا ت‍ص‍ح‍ی‍ح‍ات‌ و ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ و م‍ق‍دم‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وائ‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: زری‍ن‌‏‫، ۱۳۶۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱ج.(شماره‌گذاری گوناگون).
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰ ری‍ال‌‬
‏عنوان دیگر : ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ل‍ک‌ال‍م‍ورخ‍ی‍ن‌.
‏موضوع : م‍ظف‍رال‍دی‍ن‌ ق‍اج‍ار، ش‍اه‌ ای‍ران‌، ۱۲۶۹-۱۳۲۴ق‌. -- سرگذشتنامه
‏موضوع : س‍پ‍ه‍ر، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،‏‫ ۱۲۵۰ - ‏۱۳۱۲.‏‬ -- خاطرات
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- ‏‫۱۳۲۰ - ۱۳۲۳‏
‏موضوع : Iran -- History -- 1941 - 1944
‏موضوع : ایران -- تاریخ -- قاجاریان، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق. -- اوضاع اجتماعی
‏موضوع : Iran -- History -- Qajars, 1779 - 1925 -- Social conditions
‏شناسه افزوده : ن‍وائ‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۰۲ - ‏۱۳۸۳.‬، مصحح
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR۱۳۹۹‏‫‬‭/س‌۲م‌۴ ۱۳۶۸‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۹۵۵/۰۷۴۶۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۳۴۱
‏وضعيت ركورد : ركورد كامل
 
   آدرس ثابت  م‍رآت‌ال‍وق‍ای‍ع‌ م‍ظف‍ری‌ و ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ل‍ک‌ال‍م‍ورخ‍ی‍ن‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن ایران شناسی
‪ ۸۳-۸۶۱۲۸ ‬
‪ ۱۰۳-۴۶۱۹۰ ‬
۱۲
۱۳۶۸
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۳۹۵۵ ‬
‪ DSR۱۳۹۳ /س۲م۴ ‬
۳
۱۳۶۸
۱
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۱۸۹۷ ‬
‪ DSR۱۳۹۳ /س۲م۴ ‬
۴
۱۳۶۸
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۲۸۷۵ ‬
‪ DSR۱۳۹۳ /س۲م۴ ۱۳۶۸ ‬
۷
۱۳۶۸
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۸۷۷۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۳۰۲۰ ‬
۵
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۲۰۷۴ ‬
‪ ‬
۶
۱۳۶۸
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۵۵۵۷ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۵۵۵۷ ‬
۱۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۹۲۲۶ ‬
‪ ۶۰۰۴۶۶ ‬
۱
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۰۳۱۳۱ ‬
‪ ۲۱۴۴۹۰۷ ‬
۲
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۴۶۷۰ ‬
‪ ۹۸۴۷۸۶ ‬
۸
۱۳۶۸
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۲۶۹۵ ‬
‪ ۱۴۸۱۶۵۵ ‬
۱۰
۱۳۶۸
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh