ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ی‌ خ‍ری‍داران‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ت‌ ...
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داراب‌پ‍ور، م‍ه‍راب‌
‏عنوان و نام پديدآور : ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ی‌ خ‍ری‍داران‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ت‌ .../ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍راب‌ داراب‌پ‍ور
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر دان‍ا، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ،۷۵‎ 111‬ص‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۴۸۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:....‎Mehrab, Darabpour. Some aspects of business law: beneficiary‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏عنوان دیگر : م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ی‌ خ‍ری‍داران‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ت‌
‏موضوع : ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌
‏موضوع : ص‍ادرات‌ و واردات‌
‏رده بندی کنگره : K۳۹۴۳‭/د۲ج‌۹
‏رده بندی دیویی : ۳۴۱/۷۵۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۵۰۱
 
   آدرس ثابت  ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ائ‍ی‌ از ح‍ق‍وق‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ در خ‍ص‍وص‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ذی‍ن‍ف‍ع‍ی‌ خ‍ری‍داران‌ ب‍ا ح‍س‍ن‌ن‍ی‍ت‌ ...
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۴۸۳ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۴۸۳ ‬
۳
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۰۸۳۰ ‬
‪ ۲۲۸۴۸۱ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۱۰۸۳۱ ‬
‪ ۲۲۸۴۸۰ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh