دی‍وان‌ م‍لا ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، - ق‌۱۰۱۹
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ م‍لا ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌/ گ‍ردآوری‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ ذاک‍رزاده‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌؛ [م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ائ‍ی‌]
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۸۰
‏شابک : ‎964-5510-07-4‬ب‍ه‍ا:۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5510-07-4‬ب‍ه‍ا:۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۶۳ - ۶۰؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۰
‏شناسه افزوده : ذاک‍رزاده‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌، م‍ص‍ح‍ح‌
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۶۱۴۲‭/د۹ ۱۳۷۴
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۵۰۱
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ م‍لا ن‍وع‍ی‌ خ‍ب‍وش‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۵۱۴ ‬
‪ ۲۲۷۷۵۰ ‬
۲
۱۳۷۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۰۸۵۱۵ ‬
‪ ۲۲۷۷۵۱ ‬
۱
۱۳۷۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh