دی‍وان‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ق‍ض‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌، ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌‎ ;‬م‍ا، ۱۳۷۰.
‏مشخصات ظاهری : س‍ه‌، ص‌ ۲۲۹
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : PIR۷۳۱۴‭/د۹ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۰-۱۴۰۱
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ق‍ض‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۵۱۲ ‬
‪ ۸۱۸۰۳ ‬
۱
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۵۵۱۳ ‬
‪ ۸۱۸۰۴ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۴۷۷۹۰۷ ‬
‪ ۹۶۳۵۹۳ ‬
۳
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh