م‍س‍اف‍ران‌ : [ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ]
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، ۱۳۱۷ -
‏عنوان و نام پديدآور : م‍س‍اف‍ران‌ : [ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ]/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌‏‫، ۱۳۷۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۱۲ص.‬: مصور.
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰ ریال‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰ ریال ( چاپ دوم )‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۳.
‏موضوع : فیلم‌نامه‌ها
‏رده بندی کنگره : ‏‫PN۱۹۹۷ ‭/م۴۵‏‫‬‮‭ ۱۳۷۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۷۹۱/۴۳۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۴۰۱
 
   آدرس ثابت  م‍س‍اف‍ران‌ : [ ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ]
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۱۷۴ ‬
‪ ۹۲۵۲۴ ‬
۱
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۰۷۱۷۵ ‬
‪ ۹۲۵۲۵ ‬
۲
۱۳۷۱
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۴۲۵ ‬
‪ ۹۲۵۲۶ ‬
۳
۱۳۷۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۸۴۴۲۶ ‬
‪ ۹۲۵۲۷ ‬
۴
۱۳۷۳
۲
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۰۹۱۰۶ ‬
‪ ۱۰۱-۱۱۴۴۷ ‬
۵
۱۳۷۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh