درخ‍ت‍ان‌ ب‍ل‍وطی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌اف‍ک‍ن‍ن‍د (از ج‍ل‍د دوم‌ ض‍د خ‍اطرات‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ال‍رو، آن‍دره‌، ۱۹۰۱- ۱۹۷۶م.
‏‫‎Malraux, Andre‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : درخ‍ت‍ان‌ ب‍ل‍وطی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌اف‍ک‍ن‍ن‍د (از ج‍ل‍د دوم‌ ض‍د خ‍اطرات‌)/ آن‍دره‌ م‍ال‍رو ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ س‍ی‍روس‌ ذک‍اء.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۶۱ ص‌.‬ : م‍ص‍ور.
‏فروست : ‏‫م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌‬‏‫/ دبیر مجموعه هرمز همایون‌پور.‬
‏شابک : ‏‫۵۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫‭‎964-6138-05-5:‬‬
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: .‎Les chenes qu'on abat‬
‏يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌ از ج‍ل‍د دوم‌ ک‍ت‍اب‌ ض‍د خ‍اطرات‌ از ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ اس‍ت‌.
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۶(فیپا).
‏عنوان دیگر : ض‍د خ‍اطرات‌.
‏موضوع : ‏‫دوگ‍ل‌، ش‍ارل‌،۱۸۹۰- ۱۹۷۰‬م.‬‬
‏موضوع : ‏‫Gaulle, Charles de‬
‏شناسه افزوده : ذک‍اء، س‍ی‍روس‌، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌.
‏شناسه افزوده : همایون‌پور، هرمز، ۱۳۱۸-
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DC۳۷۳‭/م‌۲د۴ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫۹۴۴/۰۸۳۰۹۲‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۴۳۰۱
 
   آدرس ثابت  درخ‍ت‍ان‌ ب‍ل‍وطی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌اف‍ک‍ن‍ن‍د (از ج‍ل‍د دوم‌ ض‍د خ‍اطرات‌)
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۵۵۴ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۱۸۱ ‬
۵
۱۳۷۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh