ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۷۱ - ۱۲۸۱
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍اطب‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: ب‍ع‍ث‍ت‌، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۳ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۵؛ ب‍ه‍ا: ۱۰۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : روزن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏موضوع : م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
‏رده بندی کنگره : PN۵۴۴۹‭/‮ال‍ف‌‬۹م‌۳۴
‏رده بندی دیویی : ۰۷۹/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۹۹۰
‏وضعيت ركورد : فهرست قبلی
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ای‍ران‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۷۰////۲۹۲۸ ‬
‪ ‬
۱۱
۱۳۸۰
۱
 
تالار مرجع - مرکز کرمان
‪ ۲۰۰۰-۴۲۶ ‬
‪ PN۵۴۴۹ /الف۹م۳۴ ‬
۱
۶
۱۳۷۵
۲
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۱۵۳۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۶۳۲۰ ‬
۷
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۸۳۷۹ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۸۳۷۹ ‬
۹
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۵۶۸ ‬
‪ ۹۲۸۷۳ ‬
۴
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۳۵۶۹ ‬
‪ ۹۲۸۷۴ ‬
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۲۱۲۷۵ ‬
‪ ۲۵۶۴۲۷ ‬
۲
۱۳۷۵
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۲۱۲۷۶ ‬
‪ ۵۱۸۲۱۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۰۴۰۱۲ ‬
‪ ۹۴۳۷ ‬
۳
۱۳۶۶
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۲۹۲۷ ‬
‪ ۱۰۱-۴۴۸۷۰ ‬
۱۰
۱۳۷۵
۲
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۴۹۴۹۵ ‬
‪ ۶۳-۱۶۰۳۷۱ ‬
۸
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh