اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : دروی‍ش‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌، - ۱۳۲۰
‏عنوان و نام پديدآور : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ دروی‍ش‍ی‍ان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر روز، ۱۳۶۷ - ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲ ج‌.م‍ص‍ور
‏شابک : ب‍ه‍ا:۸۵۰ری‍ال‌(ج‌.۱)؛۱۲۰۰ری‍ال‌(ج‌.۲)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : واژه‌ن‍ام‍ه‌
‏مندرجات : ج‌. ۱. اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍ث‍ل‍ه‍ا .-- ج‌. ۲. ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ا. ب‍ازی‍ه‍ا
‏موضوع : اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ردی‌
‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ع‍ام‍ه‌ ک‍ردی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۸۰۴۱/ر۸۴۸‏‫‭‮الف‬۷ ۱۳۶۷
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۹۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۸۹۰
 
   آدرس ثابت  اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ا، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۲۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۹۲۷ ‬
۱
۳
۱۳۶۶
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۰۲۸۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۰۲۸۴ ‬
۲
۳
۱۳۶۷
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۳۱۶۷۵ ‬
‪ ۸۱۰۰-۳۱۶۷۵ ‬
۱
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۵۲۵ ‬
‪ ۷۷۲۹۸ ‬
۱
۱
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۳۵۵۲۶ ‬
‪ ۷۷۲۹۹ ‬
۱
۲
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۵۵۰۷ ‬
‪ ۷۷۳۰۱ ‬
۲
۲
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۵۵۰۸ ‬
‪ ۷۷۳۰۰ ‬
۲
۱
۱۳۶۷
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۶۶۱۹ ‬
‪ ۱۲۴۲۴۷ ‬
۵
۱۳۶۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۴۵۳۴۳ ‬
‪ ۸۱۵۱۶۵ ‬
۱
۴
۱۳۶۶
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh