ی‍ک‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ی‌ آرام‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ادر، ‏‫۱۳۱۵ -‏‬ ۱۳۸۷ .‬‏‬‬
‏عنوان و نام پديدآور : ی‍ک‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ی‌ آرام‌/ ن‍ادر اب‍راه‍ی‍م‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روزب‍ه‍ان‌‏‫، ۱۳۷۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۳۹ ص.‬‬‬‬‬‬
‏شابک : ‏‫۸۰۰۰ ری‍ال‌‬‬‬ ‏‫‬‭‬‭964-5529-12-3 :‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال ‬‬‬(‏‫چاپ دوم‬‬‬)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬‏‫: چاپ سوم‬‬‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭‬‭964-5529-16-6 :‬‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال ‬‬(‏‫‫چاپ چهارم‬‬)‬ ؛ ‏‫۹۵۰۰۰ ریال‬‬‬‬‬ (چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫۱۰۵۰۰ ریال ‬‬‬(‏‫چاپ ششم‬‬‬)‬ ؛ ‏‫۱۲۵۰۰ ریال ‬‬‬(‏‫چاپ هفتم‬‬‬)‬ ؛ ‏‫۱۹۵۰۰ ریال‬‬‬ (‏‫چاپ دهم‬‬‬)‬ ؛ ‏‫۲۸۰۰۰ ریال (چاپ یازدهم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (‌چاپ چهاردهم)‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم)‬‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ریال( چاپ بیستم)‬ ؛ ‏‫۸۰۰۰۰ ریال(‌چاپ بیست و یکم)‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: خ‍رداد ۱۳۷۶.
‏يادداشت : این کتاب در سالهای ۱۳۷۶-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏يادداشت : ‏‫چاپ سوم: مهر۱۳۷۷.‬
‏يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: اس‍ف‍ن‍د ۱۳۷۸.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۸۰.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: پ‍ائ‍ی‍ز ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۳.
‏يادداشت : چاپ دهم: پاییز ۱۳۸۶.
‏يادداشت : ‏‫چاپ یازدهم: بهار ۱۳۸۷.‬
‏يادداشت : چاپ چهاردهم و پانزدهم: ۱۳۸۹.
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیستم: ۱۳۹۲.‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ بیست و یکم: ۱۳۹۲.‬
‏يادداشت : این کتاب در سال های ۱۳۷۷-۱۳۹۷ تجدید چاپ شده است.
‏موضوع : نثر فارسی--قرن ۱۴
‏موضوع : عشق
‏رده بندی کنگره : ‏‫PIR۷۹۴۳‭‬ ‭/ب۵۸‏‫‭ی۷ ۱۳۷۶
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭‭۸‮فا‬۸/۸۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۳۷۹۰
 
   آدرس ثابت  ی‍ک‌ ع‍اش‍ق‍ان‍ه‌ی‌ آرام‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۱۹۹۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۷۴۹ ‬
۳۹
۱۳۸۴
۸
 
مبادلات
‪ ۶۳-۹۳۵۳۱ ‬
‪ ‬
۱۴
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۳۹۶۹ ‬
‪ ۱۹۵۱۰۹ ‬
۲۷
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۴۳۹۷۰ ‬
‪ ۲۵۸۲۹۵ ‬
۲۵
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۴۲۶۵ ‬
‪ ۴۵۴۶۶۶ ‬
۷
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۵۴۲۶۶ ‬
‪ ۴۳۴۱۱۴ ‬
۳
۲.
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۴۷۳۲ ‬
‪ ۸۴۶۴۹۶ ‬
۲۳
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۹۴۷۳۳ ‬
‪ ۸۴۶۴۹۵ ‬
۲۲
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۹۵۵۲ ‬
‪ ۴۳۴۱۸۴ ‬
۴
۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۴۵۹۵۵۳ ‬
‪ ۴۵۴۸۴۱ ‬
۶
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۶۷۱۲ ‬
‪ ۵۸۳۷۷۴ ‬
۱۰
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۵۵۶۷۱۳ ‬
‪ ۵۶۳۹۶۰ ‬
۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۶۴۱۰۳۰ ‬
‪ ۱۷۸۷۹۰۷ ‬
۴۲
۱۳۹۴
۲۴
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۶۵۷۶۱۶ ‬
‪ ۴۳۲۵۱۵ ‬
۵
۶
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۶۵۷۶۱۷ ‬
‪ ۵۳۳۴۹۴ ‬
۸
۶
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۶۸۸۸ ‬
‪ ۲۴۳۴۷۳ ‬
۲۰
۱۳۸۳
۷
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۵۶۸۸۹ ‬
‪ ۲۴۳۴۵۴ ‬
۱۹
۱۳۸۳
۷
 
مخزن علوم انسانی
‪ ۸۲۸۹۸۲ ‬
‪ ‭PIR۷۹۴۳/ب۵۸ ی۷ ۱۳۷۶‬ ‬
۱۸
۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۱۶۲ ‬
‪ ۳۶۳۲۶۲ ‬
۲۶
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۵۱۶۳ ‬
‪ ۱۹۱۶۵۳ ‬
۲۸
۱۳۸۵
۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۹۷۰۲۰۸ ‬
‪ ۱۸۰۶۲۷۴ ‬
۴۳
۱۳۰۰
۲۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۳۱۳۵۲ ‬
‪ ۱۸۰۶۹۲۶ ‬
۴۴
۱۳۹۵
۳۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۱۰۹۹۸۴۱ ‬
‪ ‬
۵۱
۱۳۹۴
۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۰۹۹۸۴۳ ‬
‪ ۱۸۱۲۹۷۷ ‬
۵۲
۱۳۹۴
۳۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۶۷۲۳۳ ‬
‪ ۱۸۲۴۷۱۸ ‬
۵۳
۱۳۹۴
۳۰
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۹۹۳۵۹ ‬
‪ ۱۸۲۴۶۲۲ ‬
۵۴
۱۳۹۴
۳۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۱۳۸۶۵ ‬
‪ ۶۵۳۴۷۸ ‬
۱۶
۱۳۸۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۹۲۷ ‬
‪ ۸۳۸۵۶۵ ‬
۲۹
۱۳۸۹
۱۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۳۸۰۹۲۸ ‬
‪ ۸۳۸۵۶۶ ‬
۲۱
۱۳۸۹
۱۴
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۷۴۹۲ ‬
‪ ۱۲۱۴۸۴۶ ‬
۳۰
۱۳۸۹
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۷۷۴۹۳ ‬
‪ ۱۲۱۴۸۴۷ ‬
۳۳
۱۳۸۹
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۵۲۷۷۵۵ ‬
‪ ۱۱۶۶۳۱۱ ‬
۱۱
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۵۲۷۷۵۶ ‬
‪ ۱۰۰۵۷۰۴ ‬
۱۲
۱۳۸۷
۱۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۶۰۰۵۲۲ ‬
‪ ۸۱۴۰۴۳ ‬
۱۳
۱۳۷۶
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۷۷۳۸۷ ‬
‪ ۹۹۰۸۷۹ ‬
۲۴
۱۳۸۹
۱۵
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۱۱۳ ‬
‪ ۱۲۶۱۵۷۲ ‬
۳۱
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۹۰۱۱۴ ‬
‪ ۱۲۶۱۵۷۳ ‬
۳۲
۱۳۹۰
۱۷
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۵۱۳ ‬
‪ ۱۳۸۴۱۱۵ ‬
۳۴
۱۳۹۲
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۴۷۵۱۴ ‬
‪ ۱۳۸۴۱۱۴ ‬
۳۵
۱۳۹۲
۲۰
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۲۱۰ ‬
‪ ۱۱۹۸۹۹۳ ‬
۴۰
۱۳۹۲
۲۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۰۴۲۱۱ ‬
‪ ۱۱۰۲۸۶۰ ‬
۴۱
۱۳۹۲
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۳۷۶۰۸۲ ‬
‪ ۱۶۴۶۵۲۶ ‬
۵۰
۱۳۸۴
۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۷۳۷۴۲۸ ‬
‪ ۱۷۷۲۷۶۳ ‬
۲
۱۳۹۳
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۰۴۲۸۰ ‬
‪ ۱۹۳۵۹۹۹ ‬
۵۷
۱۳۹۵
۳۸
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۰۴۲۸۱ ‬
‪ ۶۳-۱۶۱۹۷۲ ‬
۵۸
۱۳۹۵
۳۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۲۱۶۰۸ ‬
‪ ۱۸۸۲۵۹۲ ‬
۵۵
۱۳۹۴
۲۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۲۱۶۰۹ ‬
‪ ۶۳-۱۱۳۰۱۸ ‬
۵۶
۱۳۹۴
۲۹
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۱۱۶۲ ‬
‪ ۱۹۵۹۴۶۹ ‬
۵۹
۱۳۹۶
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۱۱۶۳ ‬
‪ ۱۹۵۹۶۰۵ ‬
۶۰
۱۳۹۶
۴۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۸۴۲۵۴ ‬
‪ ۱۹۶۵۵۹۲ ‬
۶۱
۱۳۹۵
۳۷
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۸۴۲۵۵ ‬
‪ ۶۳-۱۳۸۳۴۲ ‬
۶۲
۱۳۹۵
۳۷
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۹۰۵۱۴۶ ‬
‪ ‬
۶۳
۱۳۹۶
۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۰۵۱۴۷ ‬
‪ ۱۹۶۹۸۲۰ ‬
۶۴
۱۳۹۶
۴۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۹۹۰۷ ‬
‪ ۲۰۱۶۱۸۷ ‬
۷۱
۱۳۹۴
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۴۹۹۰۸ ‬
‪ ۲۰۱۶۱۸۸ ‬
۷۲
۱۳۹۶
۳۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۰۳۱۴ ‬
‪ ۲۰۰۸۷۳۷ ‬
۶۵
۱۳۹۷
۴۸
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۹۶۰۳۱۵ ‬
‪ ‬
۶۶
۱۳۹۷
۴۸
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۱۸۰۹ ‬
‪ ۲۰۱۶۳۲۵ ‬
۷۰
۳۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۱۸۷۵ ‬
‪ ۲۰۱۵۰۴۹ ‬
۷۳
۱۳۹۴
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۶۴۹۲۵ ‬
‪ ۲۰۱۰۳۶۶ ‬
۶۷
۱۳۹۴
۲۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۹۸۱۱۲۸ ‬
‪ ۲۰۱۰۱۴۹ ‬
۶۸
۱۳۹۶
۴۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۹۸۱۱۲۹ ‬
‪ ‬
۶۹
۱۳۹۶
۴۳
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۹۹۱۰۲۴ ‬
‪ ‬
۷۴
۱۳۹۵
۳۹
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۹۹۹۴۹۸ ‬
‪ ۶۳-۱۵۷۹۲۷ ‬
۷۵
۱۳۹۴
۳۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۱۴۹۶۰ ‬
‪ ۲۰۸۵۴۱۴ ‬
۴۵
۱۳۹۷
۵۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۱۸۵۵۹ ‬
‪ ۲۰۵۸۹۳۵ ‬
۸۱
۱۳۹۶
۴۵
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۰۸۳۶ ‬
‪ ۲۰۳۳۱۶۵ ‬
۷۸
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۲۴۱۷۹ ‬
‪ ۲۰۲۵۵۸۵ ‬
۷۶
۱۳۹۶
۴۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۳۰۲۴۱۸۰ ‬
‪ ‬
۷۷
۱۳۹۶
۴۶
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۱۴۷۴ ‬
‪ ۲۰۴۸۴۶۶ ‬
۷۹
۱۳۹۶
۴۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۰۳۲۰۲۵ ‬
‪ ۲۰۵۰۵۲۳ ‬
۸۰
۱۳۹۷
۴۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh