ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ل‍س‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : آذریزدی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۰۱ - ‏۱۳۸۸.‬
‏عنوان و نام پديدآور : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ل‍س‍ت‍ان‌/ ن‍گ‍ارش‌ م‍ه‍دی‌ آذری‍زدی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر : ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍ک‍وف‍ه‌‏‫، ۱۳۶۹.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۹ ص‌.‬‏‫ : م‍ص‍ور.‬
‏فروست : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ خ‍وب‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍وب‏‫ ؛ [ ج] ۷.‬
‏شابک : ‏‫ ۴۵۰ ‬ری‍ال‌‏‫ :‭ ‎964-300-171-7‬‬ ؛ ‏‫۳۲۰۰ ریال ( چاپ شانزدهم )‬ ؛ ‏‫۴۲۰۰ ریال ( چاپ هجدهم )‬ ؛ ‏‫۶۸۰۰ ریال ( چاپ بیستم )‬ ؛ ‏‫۷۰۰۰ ری‍ال‌ ( چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ )‬
‏يادداشت : گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ "ج‌-د"
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌: ۱۳۷۶.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ج‍ده‍م‌: ۱۳۷۹.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ن‍وزده‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: ۱۳۸۱.
‏يادداشت : چ‍اپ‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌: ۱۳۸۲.
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ل‍س‍ت‍ان‌.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۴۶] - ۱۴۹
‏عنوان روی جلد : ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ل‍س‍ت‍ان‌.
‏موضوع : داستان‌های کوتاه فارسی -- قرن ۱۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PIR۷۹۲۹/ذ۷۴‏‫‭‭ق‌۵۷۳،۷.ج‌ ۱۳۶۹
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۳/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۳۰۸۰
 
   آدرس ثابت  ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ از گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ل‍س‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۲۳۲۰۳ ‬
‪ ۶۳-۲۳۲۰۳ ‬
۷
۱
۲۲
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۳۵۵۱۹۱ ‬
‪ ۱۲-۲۸۰۱۶ ‬
۷
۵
۱۳۷۶
۱۶
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۵۴۱۶ ‬
‪ ۱۲-۲۸۰۲۰ ‬
۷
۳
۱۳۷۹
۱۸
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۵۱۵۴۱۷ ‬
‪ ۱۲-۲۸۰۱۴ ‬
۷
۲
۱۳۷۹
۱۸
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۳۳۷۰۴ ‬
‪ ۱۲-۲۸۰۲۱ ‬
۷
۴
۱۳۸۱
۱۶
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۳۳۷۰۵ ‬
‪ ۱۲-۳۲۴۹۴ ‬
۷
۶
۱۳۸۱
۱۹
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۶۹۲۱۸ ‬
‪ ۱۲-۳۲۵۰۲ ‬
۷
۸
۱۳۸۱
۲۰
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۶۶۹۲۱۹ ‬
‪ ۱۲-۳۲۴۹۵ ‬
۷
۷
۱۳۸۱
۲۰
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۷۴۹۵۲۵ ‬
‪ ۲۶۴۲۲۸ ‬
۷
۱۱
۱۳۸۲
۲۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۶۷۷۶ ‬
‪ ۳۰۷۴۹۵ ‬
۷
۱۲
۱۳۸۳
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۱۶۷۷۷ ‬
‪ ۳۰۹۸۳۹ ‬
۷
۱۳
۱۳۸۳
۲۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۶۰۵ ‬
‪ ۶۸۹۸۲۶ ‬
۲۳
۱۳۸۵
۲۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۴۵۶۰۶ ‬
‪ ۶۸۹۸۲۵ ‬
۲۴
۱۳۸۵
۲۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۳۰۳۴۷۹ ‬
‪ ۱۲-۸۷۵۳۸ ‬
۷
۲۵
۲۳
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۷۵۳۵۱ ‬
‪ ۱۲-۵۶۵۸۳ ‬
۷
۵۰
۱۳۸۷
۲۵
 
مخزن کودکان و نوجوانان ۱
‪ ۱۶۷۵۳۵۲ ‬
‪ ۱۲-۵۶۵۸۴ ‬
۷
۵۵
۱۳۸۷
۲۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۹۲۳۰ ‬
‪ ۷۹۴۰۰۴ ‬
۷
۳۰
۲۷
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۰۹۲۳۱ ‬
‪ ۷۹۴۰۰۳ ‬
۳۱
۲۷
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh