ف‍ض‍ا و ف‍ض‍ان‍وردی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍رزو، س‍ی‍روس‌
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ض‍ا و ف‍ض‍ان‍وردی‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ س‍ی‍روس‌ ب‍رزو
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر روی‍ش‌، ۱۳۶۹.
‏مشخصات ظاهری : ۷۸ ص‌.م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌، ن‍م‍ودار ل‍وح‌ (رن‍گ‍ی‌ ت‍اش‍ده‌)
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۷۲؛ ب‍ه‍ا: ۱۰۰۰ ری‍ال‌
‏موضوع : ف‍ض‍ان‍وردی‌
‏موضوع : س‍ف‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ض‍ائ‍ی‌
‏رده بندی کنگره : TL۸۴۷‭/ب‌۴ف‌۶
‏رده بندی دیویی : ۶۲۹/۰۴۶
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۹-۲۲۷۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ض‍ا و ف‍ض‍ان‍وردی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۴۶۶ ‬
‪ ۱۱۷۶۲۴ ‬
۱
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۸۱۴۶۷ ‬
‪ ۱۱۷۶۲۵ ‬
۲
۱۳۶۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۵۰۸۹ ‬
‪ ۱۱۷۶۲۶ ‬
۳
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۴۵۰۹۰ ‬
‪ ۱۱۷۶۲۷ ‬
۴
۱۳۷۲
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh