گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زرگ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۲۹۸ - ‏
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌ زرگ‍ری‌.
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‬: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌‏‫‏‏، ۱۳۶۶‏-‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج‌.‬: م‍ص‍ور.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌‏‫؛ ۱/۱۸۱۰‬‬ ‏‫‏‏، ۱۸۱۰/۲‬‬ ‏‫، ۱۸۱۰/۳‬‬‏‫٬ ۱۸۱۰/۵‬‏‫، ۱۳۹۰/۳.‬‬‬
‏شابک : ‏‫۳۰۰۰ ریال (دوره)‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏۱۶۰۰ ری‍ال‌‬‬‏‫ ‏‫‏‏‏: ج‌. ۱‬‬‬‏‫‭964-03-9369-X :‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰ ریال( ج.۲، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫‏‏‏۴۳۰ ریال (ج. ۳)‬‬ ؛ ‏‫۲۷۰۰ ریال (ج.۳، چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ ریال (ج.۳، چاپ پنجم)‬ ؛ ‏‫‏‏‏‏۵۵۰۰ ریال (ج.۴، چاپ پنجم)‬‬ ؛ ‏‫‏‏۵۰۰۰ ری‍ال‌‏‏‬‬‏‫ : ج‌.۵‬‬‏‫‭964-03-3543-6 :‬
‏يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی: ‭‎Ali Zargari. Medicinal plants.‬
‏يادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم: ۱۳۶۵).
‏يادداشت : ج.۲ و ۳ (چ‍اپ‌ ش‍ش‍م‌: ۱۳۷۵).
‏يادداشت : ج. ۳ (چاپ اول: مرداد ۱۳۵۲).
‏يادداشت : ج.۲ و ۳ (چاپ پنجم: ۱۳۷۰).
‏يادداشت : ‏‫ج.۳ (چاپ چهارم: ۱۳۶۸).‬
‏يادداشت : ج.۴ (چاپ پنجم: ۱۳۷۲).
‏يادداشت : ج‌. ۵ (چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: ۱۳۷۴).
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : گیاهان دارویی
‏شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭RS۱۶۴‏‫‭‭‭/ز۴گ‌۹ ۱۳۶۶ ‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۱۵/۳۲‬‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م‌۷۰-۲۲۷۰‬
 
   آدرس ثابت  گ‍ی‍اه‍ان‌ داروئ‍ی‌
   قفسه مجازی لینک
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۵۶۸ ‬
‪ ۱۷۸۳۹۴۰ ‬
۴
۶
۱۳۷۲
۵
 
تالار تخصصی فارس شناسی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۴۰۶۰۶ ‬
‪ RS۱۶۴ /ز۴گ۹ ۱۳۶۶ ‬
۵
۳
۱۳۷۴
۵
قفسه باز
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۱۱۴۷۱۸ ‬
‪ ۱۷۸۳۹۱۰ ‬
۱
۴
۱۳۷۱
۶
 
تالار علوم و فنون
‪ ۱۲۶۱۳۰ ‬
‪ ‏‫‭RS۱۶۴ ‏‫‭‭‭/ز۴گ‌۹ ۱۳۶۶ ‬ ‬
۱
۲
۱۳۶۶
۴
قفسه باز
 
تالار علوم و فنون
‪ ۳۲۰۴۹۵ ‬
‪ ‏‫‭RS۱۶۴ ‏‫‭‭‭/ز۴گ‌۹ ۱۳۶۶ ‬ ‬
۲
۱
۱۳۷۵
۶
قفسه باز
 
تالار علوم و فنون
‪ ۳۴۰۵۰۳ ‬
‪ ‏‫‭RS۱۶۴ ‏‫‭‭‭/ز۴گ‌۹ ۱۳۶۶ ‬ ‬
۳
۲
۱۳۶۶
۱
قفسه باز
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۹۹۴۶ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۷۶۹ ‬
۴
۵
۱۳۶۹
۴
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۲۲۷۱ ‬
‪ ۱۹۲۰۰۳۴ ‬
۳
۹
۱۳۶۲
۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۹۸۰۳۳۳ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۴۰۲ ‬
۱
۱۵
۱۳۶۸
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۹۸۰۳۳۴ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۴۰۳ ‬
۲
۱۴
۱۳۷۰
۵
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۹۸۰۳۳۵ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۴۰۴ ‬
۳
۱۳
۱۳۶۸
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۹۸۰۳۳۶ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۴۰۵ ‬
۴
۱۲
۱۳۶۹
۴
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۹۸۰۳۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۵۷۴۰۶ ‬
۵
۱۱
۱۳۷۰
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh