ب‍ره‍ان‌ ق‍اطع‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ره‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌، ‏‫قرن ۱۱ ق.‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : ب‍ره‍ان‌ ق‍اطع‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ خ‍ل‍ف‌ ت‍ب‍ری‍زی‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ب‍ره‍ان‌؛ ب‍ا م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ن‍س‍خ‌ م‍ت‍ع‍دد خ‍طی‌ و چ‍اپ‍ی‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ وج‍ه‌ اش‍ت‍ق‍اق‌ و ذک‍ر ش‍واه‍د و اف‍زودن‌ ل‍غ‍ات‌ ب‍س‍ی‍ار و ت‍ص‍اوی‍ر و ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ح‍م‍د م‍ع‍ی‍ن‌.م‍ق‍دم‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‌ق‍ل‍م‌ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ده‍خ‍دا، اب‍راه‍ی‍م‌ پ‍ورداود، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ح‍ک‍م‍ت‌، س‍ع‍ی‍د ن‍ف‍ی‍س‍ی‌.
‏وضعيت ويراست : [وی‍راست ۲] .
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا‏‫‏‏، ۱۳۴۲.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵ ج‌.‬:م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
‏وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری
‏يادداشت : ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ف‍ران‍س‍ه‌: ‭Mohammad Hosayn ebn -e Khalaf de Tabriz. Borhan-e qate‬‭‭ .‏..‬
‏يادداشت : ‏‫ج.۱، ۲، ۳ (چاپ دوم: فروردین ۱۳۴۲).‬
‏يادداشت : ‏‫ج. ۵ (چاپ؟ : مرداد ۱۳۴۲). ‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.
‏مندرجات : ‏‫ج.۱. آ-ث‬‏‫.-- ج.۲.ج-س‬‏‫.-- ج.۳. ش- ل‬‏‫.-- ج.۵. تعلیقات.‬
‏موضوع : فارسی -- واژه‌نامه‌ها
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، ‏‫۱۲۹۱ - ‏۱۳۵۰.، مصحح
‏شناسه افزوده : ده‍خ‍دا، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر،‏‫ ۱۲۵۸ -‏ ‏۱۳۳۴.‏‬، مقدمه‌نویس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭PIR۲۹۴۹‏‫‭/ب۴ب۴ ۱۳۴۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۴‮فا‬۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۵۰-۴۲۶۰
 
   آدرس ثابت  ب‍ره‍ان‌ ق‍اطع‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۰۰۱۵ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ب۴ب۴ ‬
۴
۱
۱۳۴۲
۲
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۱۲۷۹۱ ‬
‪ PIR۲۹۴۹ /ب۴ب۴ ‬
۵
۲
۱۳۴۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۰۲۳۵۸۳ ‬
‪ ۱۴۴۲۱۰۴ ‬
۱۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۱۱۹۴۹۳۷ ‬
‪ ۱۰۱-۱۵۵۴۵ ‬
۴
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۷۷۷۲ ‬
‪ ۱۴۴۸۴۵۱ ‬
۱
۱
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۰۶۷۸۶۱ ‬
‪ ۱۲۹۰۹۹۴ ‬
۲
۱
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۱۵۶۴ ‬
‪ ۱۳۹۷۹۶۲ ‬
۴
۲
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۱۵۶۶ ‬
‪ ۱۳۹۷۹۶۳ ‬
۵
۳
۱۳۴۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۲۰۵۲۲۱ ‬
‪ ۱۵۲۲۰۱۹ ‬
۳
۱
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۵۹۶۲ ‬
‪ ۱۵۱۳۵۸۸ ‬
۵
۱
۱۳۴۲
۱
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۵۹۶۵ ‬
‪ ۱۵۱۳۵۹۰ ‬
۲
۲
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۶۲۱۸ ‬
‪ ۱۵۱۹۲۶۰ ‬
۳
۲
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۳۲۶۲۲۷ ‬
‪ ۱۵۱۸۱۹۶ ‬
۱
۲
۱۳۴۲
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۴۰۱۴۸۶ ‬
‪ ۱۴۶۶۵۶۵ ‬
۵
۵
۱۳۴۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh