آم‍وزش‍ه‍ای‌ اش‍و زرت‍ش‍ت‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : اوس‍ت‍ا. ی‍س‍ن‍ا. ب‍رگ‍زی‍ده‌ (ف‍ارس‍ی‌)
‏عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‍ه‍ای‌ اش‍و زرت‍ش‍ت‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌ در س‍ال‌ ۱۳۱۱ خ‍ورش‍ی‍دی‌؛ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر اش‍ی‍دری‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌؟]: ک‍ی‍خ‍س‍رو و خ‍س‍روی‍ان‍ی‌ راس‍ت‍ی‌، ۱۳۶۴.
‏مشخصات ظاهری : ث‌، ۱۶۹، ۴۸ ص‌.ع‍ک‍س‌
‏شابک : ب‍ه‍ا:۴۵۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ اول‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد در گ‍ذش‍ت‌ ش‍ادروان‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍م‍ردان‌
‏موضوع : اخ‍لاق‌ زردش‍ت‍ی‌
‏موضوع : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸۴ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸۴، ، م‍ت‍رج‍م‌ و گ‍ردآورن‍ده‌
‏شناسه افزوده : اش‍ی‍دری‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۹۹ - ، ه‍م‍ک‍ار ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
‏رده بندی کنگره : BL۱۵۱۵‭/ی‌۳۴ ۱۳۶۴
‏رده بندی دیویی : ۲۹۵/۸
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۴-۲۲۶۰
 
   آدرس ثابت  آم‍وزش‍ه‍ای‌ اش‍و زرت‍ش‍ت‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۱۴۸ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۲ ‬
۲
۱۳۶۴
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۰۸۱۴۹ ‬
‪ ۱۳۶۰۴۱ ‬
۱
۱۳۶۴
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh