ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍لات‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ب‍ی‍ض‍ائ‍ی‌، ب‍ه‍رام‌، - ۱۳۱۷
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍لات‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌/ ب‍ه‍رام‌ ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: روش‍ن‍گ‍ران‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۷۰
‏شابک : ‎964-5512-03-4‬ب‍ه‍ا:۲۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : چ‍اپ‌ اول‌: دم‍اون‍د، ۱۳۶۲
‏موضوع : نمایشنامه فارسی-قرن ۱۴.
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭PIR۷۹۸۰/ی۶۴‭ف‌۲ ۱۳۷۳
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۸‮فا‬۲/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۳۱۶۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ک‍لات‌: ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۰۲۴۴ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۵۸۲۷ ‬
۳
۱۳۷۲
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۸۱۷۰ ‬
‪ ۸۲۴۳۷ ‬
۱
۱۳۷۳
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۷۸۱۷۱ ‬
‪ ۸۲۴۳۸ ‬
۲
۱۳۷۳
۲
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh