گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
‏عنوان و نام پديدآور : گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌/ ف‍راه‍م‌آورده‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۴۳۲
‏شابک : ب‍ه‍ا:۱۲۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
‏رده بندی کنگره : PIR۴۰۳۲‭/ک‌۴گ‌۷
‏رده بندی دیویی : ۱‮ف‍ا‬۸/۰۰۹۲۶‭ک‌۴۶۹گ‌
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۶۰
 
   آدرس ثابت  گ‍ف‍ت‍گ‍و در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۳۵۸ ‬
‪ ۷۹۲۵۸ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۹۳۳۵۹ ‬
‪ ۷۹۲۵۹ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh