دی‍وان‌ ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍د ج‍ام‌ (ژن‍ده‌پ‍ی‍ل‌)
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ژن‍ده‌ پ‍ی‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ‏‫۴۴۱ - ‏۵۳۶ق.‏‬
‏عنوان قراردادی : دیوان
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍د ج‍ام‌ (ژن‍ده‌پ‍ی‍ل‌)/ ب‍ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌؛ خط علی عریانی.
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: مار: اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌.‏‫‏‏، [۱۳۶۵].
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏ ۴۸۴ ص.
‏وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۵
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ع‍ری‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۴۹۳۲‏‫‬‮‭/د۹ ۱۳۶۵
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱‮ف‍ا‬۸/۲۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۷۴۰
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ ش‍ی‍خ‌ اح‍م‍د ج‍ام‌ (ژن‍ده‌پ‍ی‍ل‌)
بعد  قبل     
 
موجودي ندارد . 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh