دی‍وان‌ زرگ‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : زرگ‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ‏‫ - ‏۱۲۷۰ق.‏‬
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ زرگ‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ری‍ات‌ م‍ا، ۱۳۶۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۸
‏شابک : ب‍ه‍ا:۷۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۷۰۵۲/د۹‏‫‬‮‭۱۳۶۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۲-۸۳۰
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ زرگ‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۷۰ ‬
‪ ۸۶۹۱۸ ‬
۱
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۸۳۹۷۱ ‬
‪ ۸۶۹۱۹ ‬
۲
۱۳۶۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۳۱۶۳ ‬
‪ ۱۲۱۲۱۵ ‬
۳
۱۳۶۲
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh