دی‍وان‌ روش‍ن‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : روش‍ن‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د طاه‍ر، -۱۳۰۵ق‌.
‏عنوان قراردادی : [دی‍وان‌]
‏عنوان و نام پديدآور : دی‍وان‌ روش‍ن‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ اح‍م‍د ک‍رم‍ی‌
‏مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: م‍ا، [۱۳۶۸؟].
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۶۶۴
‏شابک : ب‍ه‍ا:۳۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ق‌۱۳
‏شناسه افزوده : ک‍رم‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۰۱ - ، م‍ص‍ح‍ح‌
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭PIR۷۰۴۱/د۹‏‫‬‮‭۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۱‮ف‍ا‬۸/۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۵۳۰
 
   آدرس ثابت  دی‍وان‌ روش‍ن‌ اردس‍ت‍ان‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۱۷۶۱۱ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۳۸۸۷ ‬
۳
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۷۳ ‬
‪ ۸۶۹۱۷ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۴۱۴۷۴ ‬
‪ ۳۷۵۹۸۶ ‬
۱
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh