‏‫ن‍ق‍د ت‍وطئ‍ه‌ آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌‮‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳ -
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ن‍ق‍د ت‍وطئ‍ه‌ آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌‮‬‏‫/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ع‍طاال‍ل‍ه‌ م‍ه‍اج‍ران‍ی‌.‮‬
‏مشخصات نشر : ‏‫ت‍ه‍ران‌‮‬‏‫: اطلاع‍ات‌‮‬‏‫‏‏، ۱۳۶۸.‮‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[‏‫‏‏۲۵۲] ص.‮‬‬
‏شابک : ‏‫‏‏۷۵۰۰ ری‍ال‌‮‬‏‫ ‏‫:‏ ‫‬‭‎964-423-375-1‬‮‬‏‬ ؛ ‏‫۷۵۰ ریال (چاپ دوم)‬ ؛ ‏‫‏‏۷۵۰ ریال (چاپ چهارم)‮‬
‏يادداشت : چاپ دوم: ۱۳۶۸.
‏يادداشت : ‏‫چاپ چهارم: ۱۳۷۰.‮‬
‏يادداشت : ‏‫چاپ پنجم: آذر ۱۳۷۰.‮‬
‏یادداشت : ‏‫ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۲۹] - ۲۵۰.‮‬
‏موضوع : رش‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۹۴۷- م‌. . آیات شیطانی -- نقد و تفسیر
‏موضوع : اسلام -- دفاعیه‌ها
‏شناسه افزوده : موسسه اطلاعات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BP۲۲۸/۴‏‫‬‭/ر۵آ۹۰۸۴۷۳ ۱۳۶۸
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۲۹۷/۴۷۹
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۸-۳۳۳۰
 
   آدرس ثابت  ‏‫ن‍ق‍د ت‍وطئ‍ه‌ آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌‮‬
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۷۹۸۴۵ ‬
‪ ۱۸۹۱۰۳۰ ‬
۶
۱۳۷۷
۱۳
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۸۶۹۴۲ ‬
‪ ۱۰۱-۳۷۳۵۰ ‬
۲۳
۱۳۶۸
۱
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۳۹۵۰۶۰ ‬
‪ ۱۰۱-۵۴۱۲۲ ‬
۴۲
۱۳۷۳
۷
 
مخزن کتابخانه اهدایی
‪ ۲۷۰۴۳۵۶ ‬
‪ ۱۰۱-۴۶۳۰۳ ‬
۲۵
۱۳۷۶
۱۰
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۲۸۵۵۴۶۰ ‬
‪ ۱۹۲۷۳۳۲ ‬
۲۶
۱۳۶۹
۳
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۲۸۵۷۴۱۳ ‬
‪ ۶۳-۱۱۵۷۶۷ ‬
۱۷
۱۳۷۰
۵
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh