ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ س‍روس‍ت‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، - ۱۳۱۳
‏عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ س‍روس‍ت‍ان‌/ گ‍ردآورن‍ده‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ص‍ادق‌ ه‍م‍ای‍ون‍ی‌؛ م‍ق‍دم‍ه‌ از س‌. ا. ان‍ج‍وی‌ (ن‍ج‍وا)
‏مشخصات نشر : دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌، [۱۳۴۹؟].
‏مشخصات ظاهری : ب‍ی‍س‍ت‌، ج‌، ۵۵۵ ص‌.م‍ص‍ور، ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ع‍ک‍س‌
‏فروست : (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌، ن‍ش‍ری‍ه‌ ش‍م‍اره‌۱)
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏موضوع : س‍روس‍ت‍ان‌
‏موضوع : ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- س‍روس‍ت‍ان‌
‏موضوع : س‍روس‍ت‍ان‌ -- آداب‌ و رس‍وم‌
‏شناسه افزوده : ان‍ج‍وی‌ ش‍ی‍رازی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۷۲ - ۱۳۰۰
‏رده بندی کنگره : ‭DSR۲۰۹۵/ر۸‬‭‮ه‍‬۸ ۱۳۴۹‬
‏رده بندی دیویی : ‭۹۵۵/۶۳۲۶‬
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۶-۹۷۲۰
 
   آدرس ثابت  ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ردم‌ س‍روس‍ت‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۳۷۱۶ ‬
‪ ۳۰۰۰-۲۶۸۹۰ ‬
۴
۱۳۴۹
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۱۹۹۱۰ ‬
‪ ۸۱۰۰-۱۹۹۱۰ ‬
۳
۱۳۴۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۶۰۹۹۴ ‬
‪ ۲۱۳۹۸۹۱ ‬
۱
۱۳۴۹
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۱۴۱۵۳۶ ‬
‪ ۷۶۷۸۰۸ ‬
۲
۱۳۴۹
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh