ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‌ ارت‍داد: اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : گ‍ارودی‌، روژه‌، - ۱۹۱۳
‎Garaudy, Roge‬
‏عنوان و نام پديدآور : ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‌ ارت‍داد: اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌/ رژه‌ گ‍ارودی‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ م‍ج‍ی‍د ش‍ری‍ف‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۳۰۹
‏شابک : ‎964-317-282-1‬ب‍ه‍ا:۹۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-317-282-1‬ب‍ه‍ا:۹۵۰۰ری‍ال‌
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Roger Garaudy. les mythes fondateurs de la politique Israelienne‬.
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
‏عنوان دیگر : اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
‏موضوع : ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
‏موضوع : ن‍ورم‍ب‍رگ‌، م‍ح‍اک‍م‍ه‌ ج‍ن‍ای‍ت‍ک‍اران‌ ج‍ن‍گ‍ی‌ آل‍م‍ان‌، ۱۹۴۶ - ۱۹۴۵
‏موضوع : اس‍رائ‍ی‍ل‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
‏شناسه افزوده : ش‍ری‍ف‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۷۷ - ۱۳۲۹، م‍ت‍رج‍م‌
‏رده بندی کنگره : DS۱۴۹‭/گ‌۲ت‌۲ ۱۳۷۵
‏رده بندی دیویی : ۳۲۰/۵۴۰۹۵۶۹۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۹۹۱۰
 
   آدرس ثابت  ت‍اری‍خ‌ ی‍ک‌ ارت‍داد: اس‍طوره‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ی‍اس‍ت‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
تالارگنجینه
‪ ۱۰۰۰-۷۹۵۱ ‬
‪ DS۱۴۹ /گ۲ت۲ ‬
۵
۱۳۷۵
۱
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۶۹۹۶۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۶۴۸۱۳ ‬
۷
۱
 
کتابخانه مرکز زاهدان
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۷۳ ‬
‪ ۸۰۰۰-۱۰۲۷۳ ‬
۸
۱۳۷۵
۱
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۸۱۶۴ ‬
‪ ۸۱۰۰-۸۱۶۴ ‬
۹
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۳۳۱۴۳۱ ‬
‪ ۳۵۰۸۵۲ ‬
۲
۱
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۳۳۱۴۳۲ ‬
‪ ۲۱۴۳۵۹۰ ‬
۳
۱۳۷۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۲۳۳۷ ‬
‪ ۵۲۳۳۹۲ ‬
۱
۲
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۷۲۳۳۸ ‬
‪ ۶۹۷۴۳۷ ‬
۴
۱۳۷۷
۲
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۱۴۳۸۲۷۹ ‬
‪ ۱۲۰۳۳۲۹ ‬
۶
۱۳۸۵
۴
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh