س‍ی‍ن‍م‍ا ب‍ه‌روای‍ت‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏عنوان و نام پديدآور : س‍ی‍ن‍م‍ا ب‍ه‌روای‍ت‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌/ ف‍رن‍س‍وا ت‍روف‍و ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ه‍ل‍ن‌ ج‍ی‌. اس‍ک‍ات‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ پ‍روی‍ز دوای‍ی‌.
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای جمهوری اسلامی ایران)‏‫، ۱۳۶۵.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۷ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ع‍ک‍س‌.
‏شابک : ‏‫۱۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫:‭ ‎964-435-188-6‬‬ ؛ ‏‫۳۰۰۰۰ ریال (چاپ چهارم)‬ ؛ ‏‫‬۷۵۰۰۰۰ریال؛چاپ پنچم:‏‫‬978-964-376-936-9
‏يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Hitchcock‬‮‮.
‏يادداشت : چاپ چهارم : ۱۳۸۵.
‏يادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۸۹.
‏موضوع : ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌، آل‍ف‍رد،‏‫ ‏‫۱۸۹۹ - ‏۱۹۸۰م.‬‬
‏موضوع : Hitchcock, Alfred
‏شناسه افزوده : اس‍ک‍ات‌،‏‫ ه‍ل‍ن‌ جی.‬
‏شناسه افزوده : Scott, Helen G.
‏شناسه افزوده : دوائ‍ی‌، پ‍روی‍ز،‏‫ ۱۳۱۴ - ‏، مترجم
‏شناسه افزوده : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. انتشارات سروش
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭PN۱۹۹۸/۳‭/‮ه‍‬۹‮ت‌‬۴ ۱۳۶۵‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۷۹۱/۴۳۰۲۳۳۰۹۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۵-۵۱۰
 
   آدرس ثابت  س‍ی‍ن‍م‍ا ب‍ه‌روای‍ت‌ ه‍ی‍چ‍ک‍اک‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۶۰۹۹۹ ‬
‪ ۶۳-۱۶۹۸۰۵ ‬
۲
۴
 
مخزن کتابخانه عمومی
‪ ۶۳-۱۴۹۲۰۶ ‬
‪ ۶۳-۱۷۱۰۹۰ ‬
۱۴
۱۳۸۹
۵
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۲۸۹۶۵ ‬
‪ ۳۰۰۰-۴۱۶۵۵ ‬
۱۳
۱۳۶۹
۲
 
کتابخانه اهدایی سیاوش پرواز - مرکز زاهدان
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۲۱ ‬
‪ ۸۱۰۰-۲۷۱۲۱ ‬
۲۰
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۶۴۱۰ ‬
‪ ۹۲۶۱۳ ‬
۸
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۶۴۱۱ ‬
‪ ۹۲۶۱۴ ‬
۹
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۸۵۳۴ ‬
‪ ۷۳۷۳۲ ‬
۷
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۱۸۵۳۵ ‬
‪ ۷۳۷۳۱ ‬
۶
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۵۷۴ ‬
‪ ۹۲۶۱۵ ‬
۱۰
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۷۰۵۷۵ ‬
‪ ۹۲۶۱۶ ‬
۱۱
۱۳۶۹
۲
 
مخازن بسته کتاب ۴
‪ ۴۰۳۰۲۶ ‬
‪ ۲۲۳۶۳۷۳‬ ‬
۵
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۰۵۰۷۰۶ ‬
‪ ۶۲۷۸۹۵ ‬
۱
۱۳۶۵
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۵۳۶۵ ‬
‪ ۸۴۱۵۰۲ ‬
۳
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۲۵۵۳۶۶ ‬
‪ ۸۴۱۵۰۳ ‬
۴
۱۳۸۵
۴
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۳۹۹۹ ‬
‪ ۱۰۱۰۱۳۲ ‬
۱۵
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۱۷۸۴۰۰۰ ‬
‪ ۱۰۱۰۱۳۱ ‬
۱۶
۱۳۸۹
۵
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۱۹۱۳۶۲۶ ‬
‪ ۳۰۸۴۷۸ ‬
۱۲
۱۳۷۷
۳
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۶۹۹ ‬
‪ ۱۳۳۸۴۸۹ ‬
۱۷
۱۳۹۰
۶
 
مخازن بسته كتاب ۳
‪ ۲۱۶۱۷۰۰ ‬
‪ ۱۳۳۸۴۸۸ ‬
۱۸
۱۳۹۰
۶
 
ارسال به اطلاع رسانی
‪ ۲۳۸۰۵۵۸ ‬
‪ ‬
۱۹
۱۳۶۵
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh