دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : داب‍و، خ‍ورش‍ی‍د
‎Dabu, Khurshed S.‬
‏عنوان و نام پديدآور : دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ خ‍ورش‍ی‍د داب‍و؛ ب‍رگ‍ردان‍ن‍ده‌ رش‍ی‍د ش‍ه‍م‍ردان‌
‏مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ۱۳۴۸ی‌. = ۱۳۵۸ (ت‍ه‍ران‌: چ‍اپ‌ خ‍واج‍ه‌).
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۷۰
‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏موضوع : زردش‍ت‍ی‌
‏شناسه افزوده : ش‍ه‍م‍ردان‌، رش‍ی‍د، ۱۳۶۲ - ۱۲۸۴
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭‭BL۱۵۷۱‏‫‭‭‭‭/د۱۵د۲
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‭‭۲۹۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۳-۹۰۰
 
   آدرس ثابت  دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ آئ‍ی‍ن‍ی‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخزن کتابخانه عمومی - مرکز فارس
‪ ۳۰۰۰-۷۹۱۰ ‬
‪ ۳۰۰۰-۱۱۲۹۵ ‬
۲
۱۳۵۸
۱
 
مخازن بسته کتاب ۲
‪ ۳۶۱۰۴۱ ‬
‪ ۷۶۵۰۳۹ ‬
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh