م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تازه ها 
راهنمای کاربران
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
برچسبی   
 
‏سرشناسه : ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دالله، ‏‫۱۳۲۳ -‏‬
‏عنوان و نام پديدآور : م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ س‍ع‍دال‍ل‍ه‌ ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ت‍وس‍ل‍ی‌.
‏مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌‏‫، ۱۳۷۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۹ ص‌.‬: نقشه، ج‍دول‌.
‏فروست : م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌؛ ۱۶۰. خ‍راس‍ان‌؛ ۱.
‏شابک : ‏‫۱۴۰۰ری‍ال‌‬
‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۷۸] - ۲۷۹.
‏موضوع : آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌
‏موضوع : خراسان-- تامین آب
‏شناسه افزوده : ت‍وس‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍د‏‫[ مهندس ]
‏شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. موسسه چاپ و انتشارات
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭GB۷۹۲‏‫‭/و۸م۸ ۱۳۷۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۵۵۳/۷۸۰۹۵۵۸۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۱-۴۵۰۰
 
   آدرس ثابت  م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ آب‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌
بعد  قبل     
 
   
محل نگهداری 
ثبت دائم
شناسه بازیابی 
جلد/ماده
نسخه 
سال
چاپ
وضعيت 
 
مخازن بسته کتاب ۱
‪ ۲۲۲۶۳۶ ‬
‪ ۱۹۱۹۴۲ ‬
۲
۱۳۷۰
۱
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh