‏‫ ... الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬
صفحه اصلی سازمان فارسی  English 
سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای کاربران
صفحه کلید فارسی
تماس با ما
گزارش آماری انواع ماده
   یادآوری مهم:
صفحه کلید را در حالت فارسی قرار دهید. اگر مرورگر شما از امکانات فارسی بهره‌مند نیست، می‌توانید برای تایپ فارسی از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید.
برچسبی   
 
‏شماره بازیابی : ۸-۲۰۰۷۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۶۹۷۸۰۴
‏سرشناسه : م‍لاخ‍س‍رو، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ف‍رام‍رز، - ۸۸۵ق‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫ ... الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬‏‫ / تألیف محمد‌بن فراموز الشهیر بمنلا خسرو الحنفی‬‏‫ و قد حلی هامشه بحاشیة ابی الاخلاص حسن‌ابن عماد‌بن علی الوفائی الشر نبلالی الحنفی الموسوم غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الحکام‬[چاپ سربی]
‏وضعيت نشر : ‏‫ [مصر]‬‏‫ : طابع و ناشر لری قریمی یوسف ضیا و لوفجه‌لی راشد‬‏‫، ۱۳۳۰-۱۳۲۹ق.‬‏‫ (مطبعة احمد کامل الکائنة فی دارالسعادة)‬‏‫ : (مطبعة احمد کامل الکائنة فی دارالخلافة العلیة)‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج (در یک مجلد).‬‏‫، علائم راده‬
‏يادداشت : ‏‫ زبان : عربی.‬‬
‏‫ فهرستنویسی بر اساس جلد ۱-۲(در یک مجلد) شماره‌گذاری صفحات گوناگون.‬‬
‏یادداشت : محل طبع‏‫ جلد اول «مطبعه احمد کامل الکائنة فی دارالسعادة‬» ومحل طبع جلد دوم «‏‫مطبعه احمد کامل الکائنة فی دارالخلافة العلیة‬» قید شده است.‬‬
‏یادداشت : نوع کاغذ:‏‫ فرنگی، حنایی‬
تزئینات متن:‏‫ سرلوح به‌صورت نیم‌کتیبه، به‌شکل تاج منقوش به گل و بوته، جدول دور سطور دوله‬
نوع و تز ئینات جلد:‏‫ مقوایی، رویه پارچه‌ی قهوه‌ای روشن، عطف تیماج قهوه‌‌ای سوخته، صحافی عطف به شیوه مصری‌‌ها، زرکوب، آستر و آستر بدرقه کاغذی طرح ابره، به رنگ سبز و سفید، قطع : ۲۰x۲۷/۵ س‌م. (رحلی کوچک)‬
‏يادداشت : شکل و سجع مهر:‏‫ کتابخانه پهلوی‬
‏یادداشت : نسخه بررسی شد.
‏یادداشت : ‏‫ فهرست ابواب و فصول.‬‬‬
‏مندرجات : ‏‫ ج.۱. الطهارة، الصلاة، الزکاة، الصوم، الحج، الاضحیة، الصید، الذبائح، الجهاد، احیاء الموات، الکراهیة و الاستحسان، النکاح، الرضاع، الطلاق. ج.۲. العتاق، الکتابة، الولاء، الایمان، الحدود، السرقة، الاشربة، الجنایات، الدیات، المعاقل، الآبق، المفقود، اللقیط، اللقطة، الوقف، البیوع، الشفعة، الهیة، الاجارة، العاریة، الودیعة، الرهن، الغصب، الاکراه، الحجر، المأذون، الوکالة، الکفالة، الحوالة، المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقاة، الدعوی، الاقرار، الشهادات، الصلح، القضاء، القسمة، الوصایا، الوصیة بالثلث. ‬
‏معرفی چاپ سربی : ‏‫ در صفحه عنوان کتاب حاضر، معرفی این اثر به نقل از کشف الظنون آمده است به این ترتیب که این کتاب در پنجاه و پنج کتاب نگاشته شده و هر کتاب به صد و بیست باب و هر باب به سی و پنج فصل تقسیم شده است. ‏‫این کتاب شرح خود مولف بر کتاب دیگرش «غرر الاحکام» است که بعد از شرح، بر آن عنوان «الدرر الحکام» نام نهاده است و نگارش آن را در سنه ۸۸۳ق. به اتمام رسانده است. جهت اطلاعات بیشتر به مدرک ۲۶۹۱ع (شماره بازیابی : ۲۶۹۱-۵) و (شماره بازیابی : ۲۳۲۸۰-۵) که نسخه‌های خطی همین عنوان هستند، بنگرید.‬‬ کتابی که در حاشیه طبع شده نیز حاشیه‌ای است بر الدرر الحکام که الشر‌ نبلالی آن را در سنه ۱۰۳۵ق. نگاشته است و نام «غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الحکام‬‬» بر آن نهاده است.‬
‏عنوان ديگر : ‏‫ غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الحکام‬‬
‏‫ شرح غررالاحکام فی فروغ الحنیفة‬
کتاب الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬‬
‏موضوع : ‏‫ملا‌خسرو، محمد‌بن فرامرز، -۸۸۵ق. -- غررالاحکام فی فروغ الحنیفة‬ -- نقد و تفسیر.‬
‏موضوع : ‏‫ملا‌خسرو، محمد‌بن فرامرز، ۸۸۵ق. -- الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬. نقد و تفسیر.‬
‏موضوع : فقه حنفی -- قرن ‏۹ق.‏‬
‏موضوع : Islamic law, Hanafi -- 15th century
‏موضوع : فقه اهل سنت -- قرن ‏۹ق.‏‬
‏موضوع : Islamic law, Sunnites-- 15th century
‏شناسه افزوده : ‏‫الاربیلی الصفاری، عبدالله، مصحح.‬
‏‫ راشد، لوفجه‌لی، چاپگر و ناشر.‬
‏‫ضیا، قریمی یوسف، چاپگر و ناشر.‬
‏شناسه افزوده ( نام /عنوان) : ‏‫ وفائی الشرنبلالی الحنفی، حسن‌بن عمار‌بن علی، ۱۰۹۶ق. - غنیة ذوی الاحکام فی بغیة درر الاحکام.‬
‏‫ ملا‌خسرو، محمد‌بن فرامرز، -۸۸۵ق. -- غررالاحکام فی فروغ الحنیفة. شرح.‬
‏‫ ‏‫ملا‌خسرو، محمد‌بن فرامرز، ۸۸۵ق. -- الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬. شرح.‬
‏شناسه افزوده : ‏‫ مطبعة احمد کامل الکائنة فی دارالسعادة‬
‏‫مطبعة احمد کامل الکائنة فی دارالخلافة العلیة‬
 
   آدرس ثابت  ‏‫ ... الدرر الحکام فی شرح غرر الاحکام‬
بعد  قبل     
 
امانت داده نمی شود. 
 
كلیه حقوق این سایت محفوظ است. سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Powered by Pars Azarakhsh